Lärarförbundet
Bli medlem

Rätt beslut är fattat

Riksdagen har beslutat att förskolechefer ska kallas rektorer och få en fullvärdig obligatorisk rektorsutbildning på 30 hp.

Frågan om att förskolechefer ska bli rektorer kom upp som ett av de allra sista utbildningsärendena under vårterminen 2018 i riksdagen. Förutom SD tog några allianspartier ställning emot, men då Moderaterna stod bakom regeringsförslaget vann det ändå majoritet. Från och med den 1 juli 2019 kommer skollagen nu att ändras. Förskolechefer blir rektorer och ska gå samma obligatoriska rektorsutbildning som övriga rektorer i skolväsendet.

De som har påbörjat ett förskolechefsjobb innan den 1 juli 2019 är undantagna från kravet på obligatorisk utbildning. Samma sak gäller naturligtvis för dem som har gått ny eller gammal rektorsutbildning.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Hur känns det idag?

- Det känns fantastiskt bra. Det här har Lärarförbundet Skolledare och Lärarförbundet kämpat för länge och nu blir det verklighet.

Varför är det så viktigt att cheferna har samma titel?

- Därför att chefsuppdragen i stora drag är lika. Både rektorer och förskolechefer fattar beslut om enhetens inre organisation, leder det pedagogiska arbetet, ansvarar för att enheten följer styrdokumentens krav och riktlinjer och fördelar resurserna efter barnens och elevernas behov. Därför har det känts fel att förskolans chefer ska ha en annan titel och en annan kortare utbildning.

Påverkar beslutet Lärarförbundet Skolledare på något sätt?

- Nej, inte mer än att vi nu kan ägna oss mer åt andra frågor. Och så får vi såklart vi vänja oss vid att vara den organisation som har överlägset flest yrkesverksamma rektorer som medlemmar.

Läs hela förslaget på riksdagens webbplats.

  • Skapad 2018-06-19
Frågor & Svar