Lärarförbundet
Bli medlem

Rasten – gemenskap, hälsa och lärande, Hadar Nordin, torsdag den 17 mars

Hadar Nordin har kallats för en av fritidspedagogikens stora entreprenörer samt Sveriges uppkäftigaste fritidspedagog då han har krävt en uppvärdering av yrket.

Hadar har skrivit boken Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament!? som bland annat använts vid flera lärosäten. Hadar föreläser inom rastverksamhet, samverkan och elever som utmanar.

Hadar Nordin arbetar med rast utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på KASAM (känsla av sammanhang). Han fokuserar på vilka faktorer med rasten som skapar och vidmakthåller gemenskap, hälsa och grund för lärande hos eleverna.
Rasten är en arena som ofta fylls av aktiviteter. Hadar vill fylla den med en känsla av sammanhang och konstruktiva sociala relationer. Aktiviteter är inte målet. Målet är gemenskap, hälsa och trygghet. Rasten är också ur ett specialpedagogiskt perspektiv en utmärkt arena för att bygga relationer med elever som utmanar de pedagogiska gränserna och skapa tillit och möjlighet till att växa och utvecklas.


Tid

Torsdag den 17 mars, kl 18:30-20:00.


Se den inspelade föreläsningen

Föreläsningen med Hadar kan du se i 30 dagar efteråt här.


Vårens inspirationskvällar

  • Skapad 2021-11-10
Frågor & Svar