Lärarförbundet
Bli medlem

Rapporter om skolledaryrket

I våra rapporter om skolledaryrket sätter Lärarförbundet Skolledare ljuset på viktiga frågor för landets skolledare. Här kan du läsa rapporterna i sin helhet.

I den här rapportserien lyfter Lärarförbundet Skolledare fram viktiga frågor för skolledarnas yrke och villkor.

Stor press på skolledare under pandemin

Över hälften av Sveriges skolledare anser att arbetsbelastningen ökade våren 2020. Coronapandemin riskerar också att fortsätta påverka skolledares arbetsmiljö även framöver. Rapport om skolledare under pandemin

Förskolechefen - i skärningspunkten mellan krav och resurser

500 kommunala förskolechefer målar i Lärarförbundets nya rapport en bild av stora utmaningar med bristen på förskollärare och arbetsuppgifter som slukar tid från det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt har förskolecheferna ansvar för fler medarbetare än andra chefer. Det är dags att förskolecheferna får bra förutsättningar!

Läs hela rapporten här: Rapport om kommunala förskolechefer 2018 (pdf)

Ansvar som en vd, men lönen då? - undersökning

Skolledare driver varje dag medelstora företag och ansvarar ofta för stora personalgrupper – inte sällan utan tillräckligt administrativt stöd. Trots det är lönen alldeles för låg.

Låt skolledare vara skolledare

En undersökning från Lärarförbundet visar att rektorer och förskolechefer lider av stress och hög arbetsbelastning. Sju av tio rektorer uppger att de måste arbeta mer än 45 timmar i veckan.

Lärarförbundets undersökning från februari 2014

Dags för en dialogstyrning av den svenska skolan

Hur skolan styrs är en viktig fråga för vilka resultat som ett skolsystem lyckas uppnå. Lärarförbundet anser att det behövs en styrning som innebär mindre av dokumentation, kontroll och detaljregleringar och mer av en dialog mellan skolans huvudmän, professionen och staten. En styrning där lärare och skolledare får mer tid för att arbeta med undervisning.

Lärarförbundets undersökning från juni 2015

Sveriges viktigaste ledare behöver bättre villkor

Rektorer och förskolechefer har utan tvekan Sveriges viktigaste ledarjobb med ett unikt uppdrag och ansvar för stora organisationer med många medarbetare. Skälen att satsa på skolledarna är många. Det visar Lärarförbundets skolledarrapport.

Lärarförbundets rapport från februari 2016


Förskolechefen - i kläm mellan krav och resurser

I Lärarförbundets rapport målar 500 kommunala förskolechefer en bild av stora utmaningar med brist på förskollärare och arbetsuppgifter som slukar tid från det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt har förskolecheferna ansvar för fler medarbetare än andra chefer.

Lärarförbundets rapport från maj 2018

  • Skapad 2017-03-09
  • Uppdaterad 2021-03-03
Frågor & Svar