Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets rapport: Satsa tidigt - satsa på förskolan

I en rapport sätter Lärarförbundet fokus på förskollärares arbetssituation. Det blir tydligt att förutsättningarna behöver bli bättre med mindre barngrupper, fler lärare, mer resurser till särskilt stöd – och det är hög tid att rensa bland arbetsuppgifterna.

Lärarförbundet har genomfört en enkät till drygt 1 000 förskollärare om deras arbetssituation och utvecklingsmöjligheter. Resultaten redovisas i rapporten ”Satsa tidigt – satsa på förskolan” som släpps på Förskolans dag 2015.

De viktigaste resultaten från rapporten

 • De största hindren i vardagen är stora barngrupper, arbetsuppgifter utanför läraruppdraget och att tid för planering saknas.
 • Endast en av sju tycker att tiden för uppföljning och planering räcker till.
 • Lika många, en av sju, uppger att de lägger minst 5-7 timmar – nästan en arbetsdag i veckan – på uppgifter utanför läraruppdraget.
 • Behovet av särskilt stöd är stort. Trots det finns det bara i två procent av fallen en specialpedagog i barngruppen.
 • 14 av 15 anser att karriär- och utvecklingsmöjligheter saknas helt eller finns i för liten utsträckning.

Det bästa med att arbeta i förskolan: barnen

Barnen och att få jobba med deras utveckling är det bästa med att arbeta i förskolan, enligt förskollärarna själva.

Samtidigt visar alltså enkätsvaren att endast en av sju tycker att tiden för uppföljning och planering räcker till. Mycket tid som skulle kunna ägnas åt barns utveckling äts upp av helt andra arbetsuppgifter som att vara administratör, lokalvårdare och vaktmästare.

- Det är ett fantastiskt yrke att få stimulera små barns lärande och ett vansinnigt resursslöseri att förskollärarna tvingas ägna tid åt andra arbetsuppgifter, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Brist på förskollärare

Förskollärarna är få och i flera kommuner finns det inte ens en förskollärare per barngrupp, visar Skolverkets statistik. Enligt SCB kommer bristen att förvärras och uppgå till 14 500 förskollärare år 2020, om inget görs.

- Ska barngrupperna minska måste fler vilja bli förskollärare. Och tvärtom: ska fler lockas till yrket måste rätt förutsättningar på plats, säger Johanna Jaara Åstrand.

Särskilt stöd behövs!

Nästan hälften av förskollärarna uppger att det är ett stort problem att många barn är i behov av särskilt stöd, något som också SVT rapporterat om.

- Barnen har rätt till särskilt stöd och får de inte det i tid så mångdubblas samhällets kostnader, säger Johanna Jaara Åstrand.

Satsa tidigt – satsa på förskolan!

För att satsa på förskollärarna och göra deras arbetssituation bättre, samt locka fler till yrket föreslår Lärarförbundet sju investeringar:

 • Öka lärartätheten
 • Minska gruppstorlekarna
 • Rensa bland förskollärares arbetsuppgifter
 • Lägg mer resurser på barn i behov av särskilt stöd
 • Inför karriärtjänster i förskolan
 • Satsa på kompetensutveckling
 • Höj lönerna för att rekrytera och behålla förskollärare

Kommentarer:

Katrin
Katrin Nörthen

Jag undrar lite över hur finansieringen i det här skulle lösas? Att både minska barngrupper och höja löner, samt införa karriärtjänster måste ju belasta ekonomin ganska kraftigt. Hur tänker ni kring det? Vad bör prioriteras, tycker ni, om vi måste välja?

 • Skapad 2015-05-26 18:04
Katrin

Om Katrin Nörthen

Jag är legitimerad Lärare mot förskola och förskoleklass.
jag arbetar för närvarande på Överby förskola i Vaxholm, utanför Stockholm. Jag är arbetslagsledare och ansvarar för en avdelning på 20 (blivande 19) barn och 5 pedagoger (ink. Resursstöd).
Som min livsfilosofi har jag psykosyntesen vilket jag också bär med mig i mitt yrke och möte med barnen. Jag tror på det kompetenta barnet och vill tro att allt barnet gör har ett bakomliggande behov. Jag som pedagog och individ är skyldig att försöka se behovet för att bemöta barnet där den behöver ha stöd och vägledning.

Anonym
Anonym

Det skulle vara intressant med en liknande undersökning om förskoleklassen.

 • Skapad 2015-05-21 12:36

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här