Lärarförbundet
Bli medlem

Blogg från 2021 års Genèveskola

Pablo rapporterar ifrån 2021 års Gèneveskola och ILO-konferens

Pablo rapporterar ifrån 2021 års Gèneveskola och ILO-konferens

Under några intensiva dagar samlas fackligt aktiva för att lära av varandra. I år deltar Lärarförbundets Pablo Mendoza, 36, grundskolelärare och ordförande i Huddinge. Här bloggar han med sina egna ord från dagarna, som i år är digitala.

"Min resa som delegat för Lärarförbundet på Genèveskolan"

Hittills har de nordiska deltagarna i Genèveskolan träffats genom digitala träffar där vi fått möta olika nordiska delegater som berättar hur konferensen går till.

Vi har försökt att reda ut alla begrepp om hur de olika kommittéerna fungerar. Sedan har vi blivit indelade i grupper med deltagare från de olika nordiska länderna, blivit tilldelade en kommitté och blivit ålagda att välja fyra länder att följa lite extra.

Min grupp blev tilldelade en mycket intressant kommitté som heter “Commité on the application of standards” med fokus på hur olika länder som ingår i ILO* har brutit mot de olika konventionerna som antagits på de tidigare ILO-konferenserna.

En opartisk grupp tjänstemän som är experter inom olika områden har alltså undersökt vissa länders brott mot de olika konventionerna som antagits under åren i ILO konferenserna.

Expertgruppens dokument tar upp alla länder som fått klagomål där de anklagas för att bryta mot olika konventioner. Som deltagare på Genèskolan har vi studenter fått en åhörarplats där vi kan lyssna på diskussionerna som förs av först arbetargruppen. Sedan får vi ta plats och lyssna på hur arbetstagarorganisationerna, arbetsgivare samt regeringar ställer sig inför anklagelserna som expertgruppen presenterar i sin rapport.

Vi valde att extra bevaka Belarus, Zimbabwe, Honduras, Rumänien och Colombia.

3 Juni "Pandemins effekter lyfts fram av många länders representanter som en anledning att inte behöva följa alla konventioner som beslutats"

Äntligen dagen då konferensen drar igång sina olika möten. Under förmiddagen inför mötet hade jag försökt att tugga mig igenom rapporten som expertgruppen skrivit på 700 sidor. Turligt nog hade jag hittat en mer lättfattlig sammanfattning av det globala fackliga läget vilket hjälpte mig att förstå och finna sammanhang i den långa rapporten av expert tjänstemännen.

När den stora diskussionen startade var det många intressanta saker som fördes fram. Arbetsgivarrepresentanter för de olika länderna försökte generellt sett lägga vikten av att näringslivet kan utvecklas nationellt och därför behöver kunna ställa sig flexibla inför konventioner om arbetares rättigheter.

Pandemins effekter lyfts fram av många länders representanter som en anledning att inte behöva följa alla konventioner som beslutats. Sedan var det flera representanter för arbetsgivaren som kritiserade expertgruppens slutsatser som för hårda.

Arbetstagarrepresentanter från de olika länderna gav en hel annan bild och menade på att arbetstagarnas rättigheter är en förutsättning för att ländernas ekonomier skall klara omställningen.

De menade att fler rättigheter och bättre arbetsvillkor för arbetarna även hjälper företag att florera ekonomiskt då arbetare som känner sig motiverade blir mer produktiva. De tyckte att arbetsgivarnas kritik mot expertgruppen underminerar hela konferensen eftersom allt bygger på deras trovärdighet som oberoende expertpanel.

Regeringarna som uttalade sig var de länder som expertgruppen riktade starkast kritik mot. Det handlade i mångt och mycket om ett försvarstal där de påtalade att de förbättrats nämnvärt sedan expertgruppens rapport och att de tagit många viktiga steg mot en förbättrad situation för sina anställda. I vissa fall menade länder att de var felaktigt utpekade och att de gjort mycket för sina medarbetare.

Efter den långa diskussionen blev man väldigt trött i huvudet, därför samlades vi i gruppen efteråt via Teams och sammanfattade våra intryck. Gruppen bestämde även att vårt ämne för vår rapport skulle mogna under morgondagen och att vi skulle fatta beslut om det efter fredagens diskussion.

Nu blir det en middag och att försöka smälta intrycken genom en promenad i solskenet. Det har varit en superintressant dag med många intressanta inspel, hoppas att morgondagen fortsätter i samma anda.

/Pablo


16 juni - "Intressanta diskussioner där länder fått försvara sig och både fackliga, arbetsgivare och regeringar fått uttrycka sin åsikt"

Idag har det sista landet avhandlats i kommittén jag är placerad i och det har handlat om minimilöner.

En ytterst intressant diskussion där ett land anklagas för att exkludera arbetsgivarparten och endast fört diskussioner med arbetstagarorganisationerna i landet. Oftast i kommittén har det varit att länder exkluderar arbetstagarorganisationerna i landet men i detta fall var det tvärtom.

Datorskärm lutad mot en solig väggÅterigen kan man se geopolitiska aspekter avspeglas i vilka länder som stödjer varandra och vice versa. Internationell politik verkar styra i mångt och mycket när det handlar om stöd för olika länder. Det har varit oerhört intressanta diskussioner hittills där länder fått försvara sig och både fackliga, arbetsgivare och regeringar fått uttrycka sin åsikt.

Nu börjar det intressanta arbetet där varje part måste fundera på hur de kommer ställa sig när det kommer till att rösta i olika frågor. Ett arbete där det gäller att sammanställa många olika åsikter och koka ihop något gemensamt innan röstning. Ser med mycket spänning fram emot kommande avslutande dagarna av konferensen.

I vår grupp har vi bestämt att vi skall djupdyka i två länder och försöka förklara olika detaljer som de olika parter för fram men också vad expertkommittén kommer fram till i sina slutsatser efter diskussionen.

Ännu en rolig och utmanande dag i de internationella fackliga frågornas tecken! Nu skall jag vila!

/Pablo
  • Skapad 2021-06-04
Frågor & Svar