Lärarförbundet
Bli medlem

"Problemet är lärarbristen och inte de nyanlända barnen"

Behovet av lärare är stort. 90 000 heltidstjänster saknas.

Behovet av lärare är stort. 90 000 heltidstjänster saknas.

Att bristen på lärare nu ökar kraftigt sätter ännu större press på staten och de kommunala och privata huvudmännen att förbättra villkoren för lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Det stora antalet nyanlända flyktingbarn ökar behovet av lärare med 17 000 heltidstjänster till omkring 90 000 enligt utbildningsdepartementets nya beräkningar, som presenterades idag. Departementets tidigare beräkningar låg på 70 000 heltidstjänster.

– Problemet är inte de nyanlända flyktingbarnen, problemet är att läraryrket är för lågt värderat och att för få väljer att bli och vara lärare, säger Johanna Jaara Åstrand förbundsordförande.

Många av de åtgärder regeringen har genomfört eller ska genomföra är helt rätt, anser hon.

– Men de åtgärder som vidtagits hittills är inte tillräckliga. Det finns t ex en stor reserv av personer med lärarutbildning som lämnat yrket. Alla ansträngningar måste göras för att få dem att återvända till läraryrket och det gäller även lärare i svenska som andraspråk. Att bristen på lärare nu ökar så kraftigt sätter ännu större press på staten och de kommunala och privata huvudmännen att förbättra villkoren för lärarna. Det handlar om att höja lönerna och minska stressen i läraryrket, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2016-01-11
Frågor & Svar