Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Privat anställda: tjänstegrupplivföräkring

Du som är privatanställd lärare, förskollärare, fritidspedagog eller skolledare och har kollektivavtal har en tjänstegruppförsäkringen som förmån. Den ger pengar till efterlevande ifall man dör före pensionering.

En tjänstegrupplivförsäkring är en förmån i ditt kollektivavtal. För dig som är privatanställd lärare, förskollärare, fritidspedagog eller skolledare heter försäkringen TGL och här kan du hitta vad som gäller för försäkringen.

Grundbelopp

Grundbeloppet ges – om inte den avlidne skrivit ett annat förmånstagarförordnande – i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner. Om sådan partner saknas ges grundbeloppet till efterlevande barn. Observera att sambo alltså inte kan vara förmånstagare om man inte skriver ett särskilt förmånstagarförordnande.

Grundbeloppet beror på den avlidnes inkomst och anställningens omfattning och varierar från som mest 6 prisbasbelopp till som lägst 0,5 prisbasbelopp (om den avlidne varit anställd för mindre än 8 timmar per vecka betalas inget grundbelopp).

Barnbelopp

Barnbelopp utbetalas till arvsberättigat barn under 21 år eller till syskon om den avlidne saknar make, registrerad partner eller sammanboende, men har arvsberättigade syskon som varken har fyllt 21 år eller har föräldrar i livet. Beloppet varierar beroende på barnens ålder och den anställdes sysselsättningsgrad från 0,5 till 2 prisbasbelopp.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar