Lärarförbundet
Bli medlem

Priolista ska minska stressen i Sandviken

Vad ska plockas bort när jag inte hinner med mitt jobb? I Sandviken har kommunen och Lärarförbundet enats om en prioriteringslista. Syftet är att renodla läraruppdraget och minska stressen.

Anette Almström Kovacic, är högstadielärare i svenska och SO och ordförande för Lärarförbundet som under flera års tid ställt krav på åtgärder för att mota stressen och skapa en bättre arbetssituation i kommunen.

– För fyra år sedan fick vi många signaler på ombudsträffarna om att stressen på arbetsplatserna bara ökar och ökar. Men vi fick inte kommunen att lyssna på oss, berättar Anette Almström Kovacic.

Till exempel framkom att 20 procent inte hinner ta ut sin rast.

Med hjälp av ombuden gjorde avdelningen en stor medlemsundersökning och fick svart på vitt hur läget ser ut. Till exempel framkom att 20 procent inte hinner ta ut sin rast.

Arbetsmiljöverket ställde krav

Resultaten tog Lärarförbundet till kommunen och krävde åtgärder genom att man lade en så kallad 66a om att arbetstiden inte räcker till och att det är ett arbetsmiljöproblem.

Efter flera vändor där Arbetsmiljöverket till slut tvingades hota kommunen med vite kom åtgärder på plats.

– Ett av kraven vi fört fram var att det måste vara tydligt vad läraren ska prioritera att göra när det är för mycket, en så kallad prioriteringslista. Arbetsmiljöverket höll med oss.

Priolista: Kärnuppdraget viktigast

Prioriteringslistan är på plats och ska användas i ett akut läge när arbetstiden inte räcker till, och som utgångspunkt för en dialog med närmaste chef.

Prioriteringslistan har tre nivåer:

  1. Arbetsuppgifter relaterade till undervisningen och verksamheten med barn, det vill säga undervisning samt för - och efterarbete.
  2. Kringuppgifter, som är relaterade till undervisningen och barnen men som skulle kunna utföras av annan än läraren.
  3. Alla andra kringuppgifter. Sådant som inte har med lärarjobbet att göra alls.

– Nu är det viktigt att varje lärare använder sig av priolistan, och att vi inte bara fortsätter att göra allt. Ibland tror jag vi lärare blir vår egna arbetsmiljös värsta fiende.

Ibland tror jag vi lärare blir vår egna arbetsmiljös värsta fiende.

Anette kan se tecken på att arbetsgivaren tänker mer och mer på vem som ska göra vad.

– Till exempel har kommunen anställt mentorer på några högstadieskolor, så att den som är ämneslärare har sina ämnen, men inte kontakterna med föräldrar och andra uppgifter som hör till mentorsuppdraget.

Arbetsmiljöarbetet fortsätter

Lärarbristen fortsätter att skapa ett pressat läge i verksamheten samtidigt som det gör att kommunen måste göra allt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Vi ska göra en ny medlemsundersökning och jämföra med hur det sett ut tidigare. Om läget försämrats kommer vi ställa nya krav.


  • Skapad 2018-08-30
Frågor & Svar