Lärarförbundet
Bli medlem

Pressat Läge - bra att tänka på

Vi får frågor vad som gäller med anledning av #pressatläge, t ex om en anställd bär en tröja med trycket ”förskoleupproret/#pressatläge”. Frågeställaren undrar om det är illojalt mot arbetsgivaren och vad som är tillåtet eller inte. Här kommenterar våra jurister vad som är viktigt att tänka på!

”Berättelserna som samlats under hashtagen #pressatläge sätter ord på de krav som Lärarförbundet driver”, skriver Lärarförbundets förbundsordförande i sin blogg. Flera medlemmar engagerar sig i detta, det är bra men gör att frågor kommer upp.

I lagar och centrala kollektivavtal finns det inget som hindrar en anställd från att ha en sådan tröja. Det kan däremot finnas interna policies och riktlinjer som reglerar detta. Man får inte heller på tröjan lägga till budskap som är kränkande eller diskriminerande eller pekar ut en enskild arbetsgivare.

Råd till dig som medlem:

  • Ring till lokalavdelningen och fråga om de vet hur arbetsgivarna ser på detta och läs även igenom de interna policies som eventuellt finns på arbetsplatsen.
  • En fråga som kan ställas till arbetsgivaren är om det finns några regler för detta på arbetsplatsen. Hen ska veta var man kan hitta dessa policies.

Lappar med riktade budskap

En annan fråga som har kommit upp är vad som gäller när man sätter upp lappar på en specifik förskola med budskap där man riktar kritik mot arbetssituationen på den egna arbetsplatsen.

Att sätta upp sådana lappar kan anses vara illojalt mot arbetsgivaren, vilket kan resultera i arbetsrättsliga åtgärder (varning och i värsta fall uppsägning/avsked).

Arbetssituationen på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga som hanteras av arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud och/eller fackligt ombud.

Yttrande- och meddelarfrihet samt lojalitetsplikt

Anställda i offentlig verksamhet

De offentligt anställda har en långtgående yttrande- och meddelarfrihet. Arbetsgivaren är skyldig att respektera den anställdes rätt och får inte vidta åtgärder som har karaktär av bestraffning eller någon slags sanktion mot en anställd som har utnyttjat denna rätt. Se dock nedan om lojalitetsplikten.

Anställda i privat verksamhet

I privat verksamhet är yttrandefriheten något mer beskuren än i den offentliga, hur mycket avgörs från fall till fall. Det finns två lagar som rör yttrande- och meddelarfrihet i privat verksamhet. Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (som i och för sig även gäller för offentligt anställda) förbjuder en arbetsgivare att utöva repressalier mot en anställd som internt påtalar allvarliga missförhållanden. Lagen förutsätter att den anställde slår larm internt först, men om arbetsgivaren inte vidtar skäliga åtgärder efter ett larm så kan den anställde larma externt. Den anställde är då också skyddad mot eventuella repressalier. En förutsättning för att lagen ska gälla är i princip att det rör sig om missförhållanden som innefattar brottsliga gärningar enligt brottsbalken och att den anställde har fog för sina misstankar om att brott har begåtts.

Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter ger ett meddelarskydd för anställda som arbetar i privat verksamhet inom skola (enligt definitionen i skollagen), vård och omsorg som delvis är offentligt finansierad (vissa undantag finns dock). Den ger anställda rätt att påtala missförhållanden för grundlagsskyddade media och arbetsgivaren är förbjuden att efterforska vem som lämnat uppgifterna.

Lojalitetsplikten

Lojalitetsplikten innebär att du som anställd inte ska handla på ett sådant sätt att du skadar arbetsgivaren. Det innebär att yttrandefriheten som beskrivits ovan inte är oinskränkt. Här görs en intresseavvägning i varje enskilt fall.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här