Lärarförbundet
Bli medlem

Premiären av Skolledare21 en succé!

I dagarna två samlades skolledare från hela landet för kompetensutveckling på China teatern i Stockholm. Lärarförbundet Skolledare i samarbete med Meet In Grid stod som värdar för dagarna och att det blev en succé som ska upprepas råder det inget tvivel om.

Med trygg hand guidade Annika Dopping deltagarna på Skolledare21 som moderator i dagarna två. Med skratt, tårar och skarpa frågor har hon presenterat föreläsare, berättat om sig själv och fått publiken att slappna av.

Första talare ut på scenen var Gabriella Ekström Filipsson som talade om att leda ett utvecklingsarbete. Gabriella berättade inspirerade om hur hon renoverade skolan för att eleverna (med hjälp av tidigare elever) skulle ha en fin skola att vilja ta hand om. Hon skapade mötesplatser och en lounge där hon och skolans lärare tar emot varje elev som kommer till skolan ”kanske är vi den enda vuxna som gör att eleven känner sig välkommen. Och väntad på”. En ledare behöver vara modig och inte rädd att våga prova nytt.

Gabriella skolledare21

Nästa person att inta scenen var Ingvi Hrannar Omarsson från Island. Ingvi är lärare i grunden men arbetar idag som teknisk och pedagogisk rådgivare. Hans föreläsning handlade mycket om det gap mellan det skolan traditionellt lärt ut och det samhället, individen och arbetsmarknaden i dag behöver. Skolan ska förbereda eleverna för deras framtid, inte för de vuxnas dåtid var kärnan i hans budskap. I ett samhälle med ytterligare stundande förändringar med AI och robotar som gör sitt intåg på arbetsmarknaden behöver vi prata mer om framtiden för skolan och hur ledare kan inspirera och leda sin organisation i hur förändringen kan se ut menar han.

Ingvi skolledare21

På länk från Boston äntrade Max Tegmark scenen via en fyra gånger sex meter stor duk. Mannen som sägs vara ”Världens smartaste svensk” gav deltagarna viktiga insikter om vad som med stor sannolikhet kommer att prägla det samhälle som vi kommer att möta framöver. Oavsett om det talas om arbete-familj-fritid eller samhällsutveckling i generella termer så kommer ny avancerad teknologi, som t.ex Artificiell Intelligens, att förändra bilden av världen. Detta är viktigt eftersom de barn och unga vuxna som är i utbildningssystemet i dag förmodligen kommer att möta ett samhälle som är mycket olikt det vi lever i just nu.

Max Tegmark skolledare21

Den fjärde talaren för dagen, Jonna Bornemark, gav en föreläsning om övertron på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När det sunda förnuftet handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke var hennes medskick till deltagarna.

Dag två inleddes av Linda Forssén som under gårdagen utsågs till Årets Skolledare. Linda är rektorn som skrev på sitt anställningsavtal på skolan Kronan, nästan samtidigt som en person utsatte skolan för ett brutalt attentat som tog flera liv. Linda valde att fokusera föreläsningen på sin syn på ledarskap, att göra varandra bra, att skapa en helhetsidé för skolan och hur det ”systematiska kvalitetsarbetet” kan bli en tillgång. Att prata om attacken och förknippas med den är inte vad Linda vill. Istället vill hon lyfta att resan som gjorts inte är en enmansshow, utan det är tillsammans framåt efter den mörka dagen i oktober 2015 som hon vill peka på, teamarbetet. "På Kronan får du vara den du är och bli den du vill" är viktiga ledord som Linda betonar från scenen.

linda forssen skolledare21

Ina Furtenbach Linden är utbildningschef på Förskoleförvaltningen i Göteborg och valde att fokusera sin föreläsning på att flexibiliteten för skolledare kräver en att vara lojal både uppåt och nedåt och undvika att hamna i ”kläm” mellan det verksamhetsnära och de styrande delarna i systemet. En svårighet som många kunde känna igen sig i. Ina talade också om kärlek och starka band med sina medarbetare, barn och föräldrar som kan uppstå.

Göteborgs Pippi Långstrump i form av Eva Petersson med mer än 40 år inom skolan i bagaget visade en mängd bilder med härliga citat som fick publiken att dra på smilbanden. Hon delade med sig av sina tankar kring ledarskap, om det viktiga i att bry sig om, om lärande och demokrati, men framförallt om att ”den där boxen många pratar om” inte finns och att "vill vi så kan vi".

eva petersson skolledare21

Sist in på banan av det pärlband med inspirerande talare var ingen mindre än Mia Kleregård. Mia knöt ihop säcken med ännu en framtidsföreläsning och om hur den teknologiska förändringen utmanar sättet att tänka och leva och inte minst sättet att leda. Hon delade med sig av sina erfarenheter och utmanade föreställningarna om ledarskapet i vår tid av kraftig samhällsförändring. Vad betyder den utvecklingen för ledarskapet och för dig som leder, influerar, inspirerar och engagerar både lärare och unga i deras lärande? Var frågor som Mia ställde under resans gång och som fick publiken att nicka igenkännande.

Skolledare21 version 2020 "Från ord till handling" hittar du här:

https://chefochledarskap.se/gala-for-sveriges-viktigaste-chefsjobb/

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar