Lärarförbundet
Har du fått dubbla fakturor för maj månads avgift? Bortse från en av fakturorna och betala endast en avgift. →
Bli medlem

​Positiv löneutveckling för lärare på många håll i landet

Flera lärargrupper i landet har det senaste året haft en positiv löneökning. Förra året ökade t ex grundskollärarnas snittlön med 4,2 procent. Gymnasielärarna ökade sin lön med 3,9 procent och förskollärarnas löneökning var 3,7 procent.

Det innebär att en grundskollärare i november förra året i snitt tjänade 31 200 kronor, en gymnasielärare 33 500 kronor och en förskollärare 28 400 kronor. Vissa län såsom Gotland, Sörmland och Västerbottens län halkar dock efter i statistiken.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att utvecklingen är ett steg i rätt riktning, men betonar att lärarlönerna måste öka mer än arbetsmarknadens genomsnitt under många år framöver för att kunna möta det enorma rekryteringsbehovet.

- Vi ser nu att löneutvecklingen går åt rätt håll efter decennier av eftersläpning, men det är ännu inte läge att pusta ut. Det går fortfarande för långsamt, fler lärargrupper och skolformer måste omfattas av de satsningar som görs och det finns huvudmän som ännu inte tar sin del av ansvaret. Lönen är fortfarande en av de främsta anledningarna till att många unga väljer bort läraryrket. Att vara lärare är ett avancerat, kvalificerat och ansvarsfullt yrke och det måste också synas i lönekuvertet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Mycket återstår för att möta lärarbristen

Inför årets hösttermin har många kommuner haft svårt att rekrytera behöriga lärare. Utbildningsdepartementet räknar med att cirka 60 000 lärare kommer att saknas redan 2019. Samtidigt överväger, enligt en undersökning från Lärarförbundet, 6 av 10 lärare idag att lämna yrket och huvudskälet som anförs är lönen. Enligt SCB finns idag också 38 000 utbildade lärare som har bytt yrkesbana och idag arbetar med annat.

Tjänar ändå mindre än rikssnittet

Och trots att lärarnas löneökningar på många håll i landet varit positiv tjänar lärare i genomsnitt mindre än många andra yrkesgrupper. Snittlönen för en grundskollärare idag är till exempel 1 900 kronor lägre än medellönen för alla yrken, sett på riket som helhet. I Stockholms län är skillnaden hela 4 100 kr.

- En skola som håller hög kvalitet är grunden för tillväxt i Sverige, och lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat. Om vi inte snabbt lyckas vända utvecklingen gapar snart många klassrum tomma på lärare, och det får naturligtvis stora konsekvenser för hela vårt land. Därför är det oerhört viktigt att politikerna nu förstår vikten av att göra läraryrket betydligt mer attraktivt med både god löneutveckling och bra arbetsmiljö, säger Johanna Jaara Åstrand.

Siffrorna innefattar inte lärarlönelyftet

Lönestatistiken visar lönerna i november 2015 och avser medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund inom den kommunala sektorn. Lärarlönelyftet började gälla 1 juli 2016 och är alltså inte med i underlaget. Statistiken över löneutvecklingen avser identiska personer, alltså personer som jobbat i samma kommun och samma yrkeskategori under 2014 och 2015.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här