Lärarförbundet

Planering och individanpassning hellre än administration om lärare får välja

Hela 86 procent av grundskollärarna i Lärarförbundets nya rapport anser att deras arbetsbelastning är för hög och 8 av 10 lärare uppger att de inte hinner planera sina lektioner så som de skulle vilja.​ Mest av allt vill lärarna minska den administrativa bördan.

Den 25 maj presenterade Lärarförbundet nya uppgifter om att grundskollärare anser att deras arbetsbelastning är för hög. Samtidigt passade vi på att fråga medlemmarna på Facebook vad de hellre skulle använda tiden till om de fick välja och fick många svar.

Tid till planering, individen och relationer

Bland annat vill lärarna få mer tid till planering och individanpassning av undervisningen.

Framför allt skulle jag vilja ha tid att individanpassa lektionerna mer.

- Planera lektionerna så att man kan göra mer varierande lektioner. Hinna testa nya saker som har forskats om inom pedagogik och framför allt skulle jag vilja ha tid att individanpassa lektionerna mer. Tänk vad roligt om man skulle ha tid att göra olika övningar för olika kunskapsnivåer och elever med olika diagnoser. svarade Jeanette Johnsson på Facebookfrågan.

Flera lärare säger också att de vill få mer tid att skapa relationer med barn och elever.

Hjälpa eleverna i deras utveckling.

- Umgås med elever. Finnas till hands för att hjälpa eleverna i deras utveckling, både sociala och kunskapsutveckling. skrev Marita Englund i en kommentar på Facebook.

Planering ger kvalitet

Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand känner igen kommentarerna och menar att planering av undervisning är en viktig faktor för både lärare och elevers arbete i skolan.

- Som lärare är vi experter på elevernas lärandet och det är det vi måste få ägna oss åt. Det är orimligt att tiden äts upp av administration och småuppgifter istället för att lärare enskilt och kollegialt har bra förutsättningar att följa upp, planera och utveckla undervisningen. När lärare får ägna sig åt rätt saker stärks både undervisningskvalitet och elevresultat, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Planeringstid..förtroendetid. Vad är det? Varför är det aldrig någon som tar upp de olika förutsättningarna som råder i förskoleklass? Vi har samma läroplan, samma uppdrag som grundskollärarna. Men vi glöms alltid bort i debatten!

  • Skapad 2016-05-29 12:44

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här