Lärarförbundet
Bli medlem

Pia Rizell - ledamot i förbundsstyrelsen

Förskolläraren Pia Rizell är ledamot i Lärarförbundets styrelse. Hon vill förbättra lärares och skolledares möjlighet att utföra sitt uppdrag. Hon tillhör Lärarförbundet i Örebro där hon är ledamot i avdelningen.

Pia Rizell är ledamot i förbundsstyrelsen. Hon tillhör Lärarförbundet i Örebro. Hon är förskollärare.

Detta är min hjärtefråga

För mig var det riktigt viktigt att vi blev ett fackligt professionsförbund, jag ser det som en förutsättning för att förbättra arbetsmiljön i förskola och skola, utveckla yrket samt stärka attraktionskraften. Tillsammans med medlemmar med och utan förtroendeuppdrag så kan vi göra stor skillnad. Min kraft och mitt engagemang stärks i dessa möten, vilket är min drivkraft som nationell ledare. Jag är ansvarig för Lärorik förskola i vårt län, och har under föregående kongressperiod besökt flera av de andra nätverken och diskuterat kopplingen mellan styrdokumenten och förutsättningar. Det är för mig en viktig fråga, men utifrån många "möten" och dialoger så bottnar jag väl och drivs av förutsättningar för lärare i alla skolformer. Det fackliga ledarskapet har många sidor, men målet är detsamma - att göra skillnad för våra medlemmar. Påverkansarbetet är viktigt och jag ser det som en vinst att göra det på olika sätt, informella och formella samtal, media och sociala medier.

Det här kan jag bidra med

Jag arbetar i förskolan varje vecka, så jag är verksamhetsnära och delar medlemmarnas vardag. Min erfarenhet som kursledare gör att jag är van att förmedla kunskap.

Kontakt

pia.rizell@lararforbundet.se

Twitter: @PiRi67

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här