Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på skolan - Om skolan, pengarna och likvärdigheten

Lärarförbundet presenterade inför sin kongress 9-12 november 2010 en rapport om skolans resurser och behovet av styrning utifrån elevernas behov.

Rapporten vill fördjupa kunskaperna om hur resurser styrs till skolan i dag och hur det har blivit så.

Det finns inga enkla svar på frågan om hur resurser till skolan styrs bäst. De flesta är överens om att både staten och skolans huvudmän har ett gemensamt ansvar för skolan.

I rapporten poängteras vikten av att skolans resurser i betydligt högre utsträckning än i dag måste styras utifrån elevernas behov. Det krävs för att alla elever ska kunna få en likvärdig utbildning.

  • Skapad 2010-10-19
Frågor & Svar