Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på skolan - om det fria skolvalets effekter på skolans likvärdighet

I början av nittiotalet förändrades den svenska skolan. Det traditionella adelsmärket - utbildningens likvärdighet - har enligt rapporten påverkats av elevernas möjlighet att välja skola och den världsunika etableringsfriheten för fristående huvudmän.

I början av nittiotalet förändrades den svenska skolan. Det traditionella adelsmärket - utbildningens likvärdighet - har enligt rapporten påverkats av elevernas möjlighet att välja skola och den världsunika etableringsfriheten för fristående huvudmän.

Lärarförbundet presenterade inför sin kongress 9-12 november 2010 en rapport om det fria skolvalets effekter på skolans likvärdighet.

I rapporten gör utredaren Sten Svensson en genomgång av den forskning som finns på effekter av det fria skolvalet och redogör för de politiska beslut och skeenden som rört de fristående skolornas framväxt och det fria skolvalets utveckling de senaste tjugo åren.

Rapporten kommer från ett kongressuppdrag från 2007.

  • Skapad 2010-10-08
Frågor & Svar