Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på skolan

Med rapportserien "Perspektiv på skolan" vill Lärarförbundet fördjupa kunskaperna i aktuella och viktiga frågor för skolan och lärarna.

Del 1: Perspektiv på skolan - Om det fria skolvalets effekter på skolans likvärdighet

I rapporten gör utredaren Sten Svensson en genomgång av den forskning som finns på effekter av det fria skolvalet och redogör för de politiska beslut och skeenden som rört de fristående skolornas framväxt och det fria skolvalets utveckling de senaste tjugo åren.

Rapporten är ett kongressuppdrag från 2007.

Del 2: Perspektiv på skolan - Om skolan, pengarna och likvärdigheten

Rapporten vill fördjupa kunskaperna om hur resurser styrs till skolan i dag och hur det har blivit så. Det finns inga enkla svar på frågan om hur resurser till skolan styrs bäst. De flesta är överens om att både staten och skolans huvudmän har ett gemensamt ansvar för skolan.

I rapporten poängteras vikten av att skolans resurser i betydligt högre utsträckning än i dag måste styras utifrån elevernas behov. Det krävs för att alla elever ska kunna få en likvärdig utbildning.

Läs mer om rapporten "Om skolan, pengarna och likvärdigheten"

Del 3: Perspektiv på skolan - Om varför det ska vara möjligt för lärare att göra karriär

Rapporten lyfter fram hur viktigt det är både för elevernas resultat och för läraryrkets utveckling att lärare ägnar sin tid och sin kompetens åt rätt saker. Med rapporten vill Lärarförbundet lyfta fram hur läraryrket kan utvecklas ytterligare och hur lärares löner och villkor bättre kan motsvara deras uppdrag, kompetens och yrkesansvar.

Se även: Därför behöver skolan förstelärare och lektorer

  • Skapad 2013-09-11
  • Uppdaterad 2014-02-14
Frågor & Svar