Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på läraryrket - Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?

Vår rapport 'Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?" ingår i serien "Perspektiv på läraryrket".

Vår rapport 'Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?" ingår i serien "Perspektiv på läraryrket".

Lärarförbundets undersökning bland 3000 gymnasielärare, "Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?", visar att läget i landets gymnasieskolor är akut. 8 av 10 uppger att de inte hinner planera och efterarbeta lektionerna. Kvaliteten i undervisningen får därmed stryka på foten.

Gymnasielärarna tvingas ta tid från att planera undervisningen till att exempelvis arbeta med CSN-rapportering. Istället för att jobba direkt med elever som behöver stöd, måste lärarna skriva åtgärdsprogram. Det vittnar de 3000 gymnasielärarna om som medverkat i undersökningen.

– Det är en helt ohållbar situation på många gymnasieskolor, när lärare inte hinner vara lärare. Det skapar en stress som i värsta fall leder till att fler väljer att byta yrke, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Administration äter tid

9 av 10 uppger också att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren. Av dessa tycker 84 procent att det framför allt är administration som äter upp tiden. 63 procent anger att hanteringen av åtgärdsprogram ökat arbetsbelastningen.

–Nu måste lärarna få tid till sitt kärnuppdrag. Ska kunskapsresultaten höjas får inte viktig lärartid ätas upp av ökade administrativa uppgifter, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fem krav

Lärarförbundet ställer fem krav på politikerna för att skapa en bättre arbetssituation för landets gymnasielärare:

  • Minska antalet åtgärdsprogram och administrationen kring CSN-rapportering och nationella prov.
  • Matcha varje ny reform med resurser i form av tid och pengar.
  • Anställ fler speciallärare/specialpedagoger för särskilt stöd, utredningar och åtgärdsprogram.
  • Avsätt mer resurser till IT-stöd och administration.
  • Öka lärartätheten och behåll lärare när elevkullarna i gymnasieskolan sjunker.

Rapporten publicerades första gången den 30 september 2013.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här