Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på läraryrket: Låt lärare vara lärare

Lärarförbundets rapport 'Låt lärare vara lärare'

Lärarförbundets rapport 'Låt lärare vara lärare'

Att lärares arbetsbelastning är för hög råder det ingen tvekan om. Lärare ligger i topp i flera stressundersökningar och antalet administrativa arbetsuppgifter har ökat dramatiskt de senaste åren. Lärarförbundets nya rapport visar att detta går ut över kvaliteten. Lärare har endast 15 minuter per lektion till för- och efterarbete.

Det finns många vinster med att minska lärares arbetsbelastning – yrket skulle bli mer attraktivt och lärare skulle ha en chans att hinna med undervisningen. Lärare som får vara just lärare skapar en bättre skola.

Lärarförbundet ställer fem krav på politikerna för att skapa en bättre arbetssituation för landets lärare:

  • Det är överfullt på lärares bord – fler uppgifter måste tas bort.
  • Varje ny reform i skolan måste matchas med resurser i form av tid och pengar.
  • Minska administrationen. Ta bort formella krav på skriftliga omdömen i hela grundskolan och låt bli att införa nya nationella prov och tidigare betyg.
  • Anställ fler speciallärare för särskilt stöd, utredningar och åtgärdsprogram.
  • Ge mer resurser till IT-stöd, administration, rastvakt med mera.

Läs mer i rapporten, som finns att läsa som pdf-fil.

Eva-Lis Sirén om lärares arbetsbelastning och rapporten "Låt lärare vara lärare"

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här