Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på läraryrket: Höj lönen - hejda lärarkrisen

Mer än var fjärde lärare går i pension under de närmaste tio åren visar rapporten ”Höj lönen – hejda lärarkrisen”, som Lärarförbundet presenterade den 10 september 2013. Samtidigt överväger många lärare att sluta på grund av det låga löneläget, och allt för få söker till lärarutbildningen.

- Att Sverige står inför en nationell lärarkris börjar stå klart för de flesta. Med stora pensionsavgångar och alltför litet intresse för lärarutbildningen riskerar lärarkrisen att fördjupas. Om fler ska söka sig till lärarutbildningen måste lönerna öka och arbetsbelastningen minska, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Var tredje lärare går i pension i Stockholm

Pensionsavgångarna och därmed rekryteringsläget skiljer sig åt mellan olika kommuner och mellan olika lärarkategorier. I till exempel Stockholms kommun med stark befolkningstillväxt kommer mer än var tredje lärare att nå pensionsåldern de närmaste tio åren.

- De låga lärarlönerna är ett samhällsproblem. För att ge eleverna den bästa utbildningen behövs de bästa lärarna. Det är en strategisk framtidsfråga att kunna garantera lärarförsörjningen, säger Eva-Lis Sirén.

Tre förslag

Lärarförbundet har tre förslag på hur lärarlönerna kan höjas:

  • Kommunerna måste ge lärarna mer än andra i löneökningar under hela avtalsperioden.
  • Staten behöver göra ett rejält engångslyft av lärarnas löner för att rätta till eftersläpningen under 70- och 80-talen.
  • Inrätta ytterligare 10 000 karriärtjänster, och i skolans alla delar – från förskolan till gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
  • Skapad 2013-09-10
Frågor & Svar