Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på läraryrket: 9 av 10 lärare saknar tid att planera sina lektioner

'Låt lärare vara lärare' är den första rapporten i Lärarförbundets rapportserie 'Perspektiv på läraryrket'.

'Låt lärare vara lärare' är den första rapporten i Lärarförbundets rapportserie 'Perspektiv på läraryrket'.

Grundskollärares tid för planering och efterarbete har aldrig har varit så kort som idag – endast 15 minuter per lektion. Det framgår i Lärarförbundets rapport "Låt lärare vara lärare".

I undersökningen har 2800 lärare i grundskolan svarat på hur mycket tid de lägger på olika arbetsuppgifter.

-En lärare har ynka 15 minuter per lektion att förbereda och efterarbeta den. 15 minuter är på tok för litet för att planera och tillgodose alla elever i en klass på säg 25 elever, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Hinner inte med

90 procent av de tillfrågade lärarna uppger att de inte hinner med alls eller har svårt att hinna med att förbereda sina lektioner.

-Nu ser vi konsekvenserna av den massiva våg av reformer som sköljt över lärarna de senaste åren. Lärare tvingas vara så mycket mer än bara lärare. Ingen yrkeskår ska behöva ha så höga krav och så dålig uppbackning, säger Eva-Lis Sirén.

Ökad arbetsbelastning

Lärares arbetsbelastning har ökat dramatiskt de senaste fem åren, särskilt vad gäller administrativa arbetsuppgifter. Lärare sticker ut i varje mätning som handlar om stress och arbetsbörda jämfört med andra yrkesgrupper. Samtidigt försämras resultaten i skolan.

-Om regeringen vill lägga på lärarna fler arbetsuppgifter måste något annat bort. Det är tufft, men helt nödvändigt. Att lärare får tid att ägna sig åt sitt kärnuppdrag, det tjänar både eleverna och Sverige på, säger Eva-Lis Sirén.

Fem krav

Lärarförbundets krav för att minska den administrativa bördan och öka tiden för lektionsplanering:

  • Det är överfullt på lärares bord – fler uppgifter måste tas bort.
  • Varje ny reform i skolan måste matchas med resurser i form av tid och pengar.
  • Minska administrationen. Ta bort formella krav på skriftliga omdömen i hela grundskolan och låt bli att införa nya nationella prov och tidigare betyg.
  • Anställ fler speciallärare för särskilt stöd, utredningar och åtgärdsprogram.
  • Ge mer resurser till IT-stöd, administration, rastvärd med mera.

- Frågan om arbetsbelastning är högaktuell och det gäller alla lärargrupper oavsett var i skolan man jobbar - grundskolan, gymnasieskolan, förskolan eller fritidshemmet. Lärarförbundet kommer att fortsätta att driva frågan om att rensa bland arbetsuppgifterna för att varje lärare ska hinna med sitt kärnuppdrag, säger Eva-Lis Sirén.

TV: Eva-Lis Sirén om arbetsbelastning och rapporten

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här