Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på läraryrket

'Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?' är den fjärde rapporten i Lärarförbundets rapportserie 'Perspektiv på läraryrket'.

'Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?' är den fjärde rapporten i Lärarförbundets rapportserie 'Perspektiv på läraryrket'.

I rapportserien Perspektiv på läraryrket sätter Lärarförbundet fokus på vilka förutsättningar lärare behöver för att göra ett bra jobb. Allt för att göra läraryrket mer attraktivt och förbättra skolresultaten.

Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?

– Vi har en lärarkår som tvingas arbeta under helt orimliga förhållanden. Med sjunkande elevresultat kan inte detta få fortgå. I skolornas marknadsföringsjakt på elever frågar jag mig om elever och föräldrar vet hur verkligheten ser ut? säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i denna rapport.

Perspektiv på läraryrket - Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?

(September 2013)

Höj lönen - hejda lärarkrisen

- Att Sverige står inför en nationell lärarkris börjar stå klart för de flesta. Med stora pensionsavgångar och alltför litet intresse för lärarutbildningen riskerar lärarkrisen att fördjupas. Om fler ska söka sig till lärarutbildningen måste lönerna öka och arbetsbelastningen minska, säger Eva-Lis Sirén.

Perspektiv på läraryrket: Höj lönen - hejda lärarkrisen

(September 2013)

Lyssna på lärarna

6 av 10 lärare uppger att det finns en eller flera elever i klassen som skulle behöva stöd men som inte får det – trots att läraren rapporterat behovet. Det visar denna rapport från Lärarförbundet. - Det är självklart så att om lärare och rektorer verkligen får makten att ge rätt stöd i rätt tid – det vi kallar ordinationsrätt - skulle fler elever nå toppen av sin förmåga. Lyssna på lärarna!, säger Eva-Lis Sirén.

(Mars 2013)

Låt lärare vara lärare

I en undersökning från Lärarförbundet framgår det att grundskollärares tid för planering och efterarbete aldrig har varit så kort som idag – endast 15 minuter per lektion. - Det är på tok för lite för att planera och tillgodose alla elever, säger Eva-Lis Sirén.

Perspektiv på läraryrket: låt lärare vara lärare

(Februari 2013)

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här