Lärarförbundet

Perspektiv på lärarlöner, del 4: Lärare – drömyrke eller andrasortering?

Del fyra av Lärarförbundets rapporter Perspektiv på lärarlöner undersöker hur dagens unga ser på läraryrket. Rapporten släpptes i början av 2010.

Vilka krav ställer dagens unga på sitt framtida yrkesliv? Hur ser de på läraryrket? Kan de tänka sig att själva bli lärare?

Dessa och andra frågor har drygt 1 000 ungdomar fått svara på i en stor undersökning av ungas attityder till läraryrket.

Svaren visar bland annat att:

  • En god arbetsmiljö är den enskilt viktigaste faktorn när dagens unga ska välja yrke.
  • Bara tre av tio unga är över huvud taget intresserade av läraryrket.
  • Att få undervisa och att få arbeta med barn och ungdomar är det som lockar till läraryrket.
  • Låga löner och dålig arbetsmiljö är det som främst avskräcker unga från att välja läraryrket.

Dessutom visar undersökningen att om minskningen av antalet förstahandssökande till lärarutbildningen fortsätter i samma takt som den gjort de senaste 25 åren, kommer den sista studenten som faktiskt vill bli lärare att söka in till utbildningen inför vårterminen 2028.

Läs rapporten i sin helhet i pdf-bilagan.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här