Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på lärarlöner, del 2 - om hur lön och kön hänger ihop

Rapporten ”Perspektiv på lärarlöner, del 2” behandlar lärarlönerna ur ett könsperspektiv. Den här rapporten släppte Lärarförbundet i början av 2009.

Tre slutsatser framstår som särskilt tydliga och viktiga i rapporten:

  • Vi kan konstatera att andelen kvinnor i en yrkesgrupp är avgörande för hur yrket värderas – ju fler kvinnor i yrkesgruppen desto lägre lön. De senaste 50 åren har lärares reallöneutveckling varit dålig – under samma tid har andelen kvinnor i yrket ökat.
  • Utbildning lönar sig, men bara om du söker dig till ett mansdominerat yrke. Kvinnodominerade yrken med samma utbildningslängd och ansvar har en medellön som är 10 000 kronor lägre än motsvarande mansdominerade yrken.
  • Föräldrar anser att lärare har för låga löner. Kvinnor som grupp har större kontaktytor mot skolan, och är också mer positiva till höjda lärarlöner. Insikt i skolans vardag ökar uppskattningen av den kompetens som lärare har och det arbete som de lägger ner.

Läs hela rapporten i bilagan.

Svenska lärare underbetalda

Den här rapporten är den andra i en serie om svenska lärarlöner. I Lärarförbundets första rapport ”Perspektiv på lärarlöner” från oktober 2008 tittade vi på lönerna i ett internationellt perspektiv och konstaterade att svenska lärare är underbetalda i förhållande till sina kollegor i andra länder. Sverige placerar sig först på plats 23 tillsammans med Slovenien när OECD rankar oss och våra grannar i Europa.

Läs rapporten via länken.

  • Skapad 2009-03-09
Frågor & Svar