Lärarförbundet

Perspektiv på lärarlöner, del 1: Svenska lärare är underbetalda

I samband med Världslärardagen den 5 oktober 2008 presenterade Lärarförbundet en rapport om lärares löner. Den visar att de svenska lärarna är underbetalda såväl i ett svenskt som i ett internationellt perspektiv.

Lärarförbundet anser att ett litet land som Sverige inte har råd att låta bli att satsa på sitt skolsystem och sina lärare. En orsak till att antalet sökande till lärarutbildningen minskar är otvivelaktigt det faktum att valet av en lärarutbildning för de flesta innebär en dålig lönekarriär. Den är dålig jämfört med andra grupper på den svenska arbetsmarknaden, men den är också påfallande dålig jämfört med lärare i andra länder.

- Det finns ett stort missnöje bland lärarna, och vi kommer att trycka på väldigt kraftigt kring de här frågorna, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén till SVT:s Rapport på söndagen.

Enligt OECD-rapporten Education at a Glance 2008 ligger lönerna för svenska grundskollärare efter 15 år i yrket i nivå med till exempel Slovenien. Det placerar Sverige på plats 24 av de totalt 32 länder som ingår i undersökningen.

Lärarna är en viktig grupp i samhället - nu och på sikt. En bra skola måste kunna locka de allra bästa studenterna att bli lärare, bland annat genom att erbjuda en bra lön och möjligheter till en bra löneutveckling.

Läs rapporten, se bilaga.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här