Lärarförbundet
Bli medlem

Perspektiv på lärarlöner

Statistiken i Lärarförbundets nya rapport visar bland annat att gymnasielärare i fristående skolor tjänar 1700 kr mindre än i motsvarande kommunala skolor.

Statistiken i Lärarförbundets nya rapport visar bland annat att gymnasielärare i fristående skolor tjänar 1700 kr mindre än i motsvarande kommunala skolor.

I Lärarförbundets rapportserie Perspektiv på lärarlöner granskar vi svenska lärares löner utifrån olika synvinklar.

Här hittar du en sammanfattning av rapporterna. Läs mer och ladda ner dem via länkarna under "Läs mer".

Del 11: Perspektiv på lärarlöner, del 11: Jobba i fristående skola = högre lön?

Fristående skolor vill gärna framstå som bättre än de kommunala, med goda studieresultat och effektiv resursanvändning. En ny undersökning från Lärarförbundet visar däremot att lärarlönerna, konkurrenssituationen till trots, är ännu lägre i fristående skolor.

Del 10: Högre lärarlöner ger bättre skolresultat

Internationell forskning visar att ju högre lärarlöner, desto bättre resultat. I denna rapport återger Lärarförbundet en artikel av Peter Dolton, professor i ekonomi vid Royal Holloway College, University of London, och Oscar Marcenaro-Gutierrez, biträdande professor vid Department of Statistics and Econometrics of the University of Malaga

Del 9: Varifrån ska alla nya lärare komma?

Det är få studenter som helst av allt vill bli lärare. Vid höstterminsstarten stod till och med platser tomma på lärarutbildningarna runt om i Sverige. Samtidigt behövs mer än 43 000 nya lärare redan 2020. Lärarförbundets rapport visar att lönen är det största skälet till att studenter har valt bort läraryrket.

Del 8: Högre lärarlöner i Sveriges grannländer

Lärarförbundet granskar här för första gången särskilt lärarlönerna i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Rapporten visar bland annat att:

  • Sverige har lägre lärarlöner än sina grannländer.
  • Två danska lärare tjänar lika mycket som tre svenska lärare.
  • Om utvecklingen fortsätter kommer skillnaden mellan svenska och norska lärarlöner att vara fyra gånger så stor redan om fyra år.

Del 7: Lärarlönerna igår, idag och imorgon

Lagom till Almedalsveckan 2011 släppte Lärarförbundet del 7 i serien ”Perspektiv på lärarlöner”. I rapporten skildras lärarlönerna sedan 70-talet och hur löneutvecklingen ser ut idag. Rapporten visar att lärarnas löneutveckling är sämre än för andra lika välutbildade akademiker, och att lärarnas reallöner sjunker även 2011.

Del 6: Ge bra lärare högre lön

Rapporten visar att 4 av 10, eller 80 000 lärare, funderar på att lämna läraryrket och att det är de låga lönerna som är huvudskälet.

Läraryrket är ett kvinnodominerat yrke och det råder ingen tvekan om att det är just därför som lärarna är lågt avlönade jämfört med andra högutbildade yrken och jämfört med mansdominerade gymnasieutbildade yrken. Det behövs arbetsgivare som ser problemet och satsar på lärarna. Att belöna bra lärare är en väg till utveckling av skolan och bättre resultat för eleverna.

Rapporten släpptes i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 2011.

Del 5: Är det lönt att bli lärare?

Rapporten visar på att en lärarutbildning värderas lågt. Efter att utbildningskostnaden är dragen tjänar lärare sämre än flera yrken som endast kräver gymnasieutbildning. Skillnaderna i kronor räknat mellan lärare och andra högutbildade – t.ex. systemvetare och civilekonomer har ökat. Dessutom tjänar en lärare med examen, efter det att studielånen är betalda, i snitt mindre än den som jobbar som lärare utan examen.

Det är för få som söker sig till lärarutbildningen och när vi frågar ungdomarna själva uppger de låga lärarlöner som det som avskräcker mest. Det måste helt enkelt börja löna sig att investera i en lärarutbildning.

Del 4: Lärare - drömyrke eller andrasortering?

Del fyra av Lärarförbundets rapporter undersöker hur dagens unga ser på Läraryrket.

Vilka krav ställer dagens unga på sitt framtida yrkesliv? Hur ser de på läraryrket? Kan de tänka sig att själva bli lärare? Dessa och andra frågor har drygt 1 000 ungdomar fått svara på i en stor undersökning av ungas attityder till läraryrket.

Svaren visar bland annat att:

  • En god arbetsmiljö är den enskilt viktigaste faktorn när dagens unga ska välja yrke.
  • Bara tre av tio unga är över huvud taget intresserade av läraryrket.
  • Att få undervisa och att få arbeta med barn och ungdomar är det som lockar till läraryrket.
  • Låga löner och dålig arbetsmiljö är det som främst avskräcker unga från att välja läraryrket.

Dessutom visar undersökningen att om minskningen av antalet förstahandssökande till lärarutbildningen fortsätter i samma takt som den gjort de senaste 25 åren, kommer den sista studenten som faktiskt vill bli lärare att söka in till utbildningen inför vårterminen 2028.

Del 3: En oroande framtidsspaning

I den tredje rapporten i serien drar vi ut historiska tendenser framåt i tiden. Lönegapet mellan mansdominerade akademiska yrken och läraryrket har ökat under många år, och nu måste trenden brytas! Och vi har stöd av en majoritet av Sveriges befolkning.

Rapporten släpptes i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 2010.

Del 2: Om hur lön och kön hänger ihop

Läraryrket är ett kvinnodominerat yrke i Sverige idag. I del två anlägger vi ett genusperspektiv på lärares löner: Ju fler kvinnor i ett yrke, desto lägre relativlöner, såväl över tid som mellan yrken. Och bland föräldrarna är kvinnors stöd för högre lärarlöner är större än männens.

Rapporten släpptes i samband med internationella kvinnodagen den 9 mars 2009.

Del 1: Svenska lärare är underbetalda

Det vanligaste sättet att jämföra löner är med andra löner och det gör vi i den första rapporten i serien. Där tittar vi på hur svenska lärares löner står sig i jämförelse med andra länders lärarlöner, men också i jämförelse med andra yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad.

Rapporten släpptes i samband med internationella lärardagen den 5 oktober 2008.


  • Skapad 2013-09-26
  • Uppdaterad 2014-02-14
Frågor & Svar