Lärarförbundet
Bli medlem

Per-Arne Häll vår man på Genèveskolan: "Viktigt med vidgade vyer"

Under 2017 är grundskolläraren Per-Arne Häll Lärarförbundets representant på den internationella kursen Gèneveskolan. Här berättar han själv om sina förväntningar på årets kurs och hur han ser på fackligt samarbete över nationsgränserna.

Ganska tidigt blev jag rekryterad till styrelsen för Sveriges Lärarförbund i Karlsborg, där jag jobbade mina första åtta år som lärare. Först var jag studieorganisatör, men de sista åren fick jag förtroendet att vara ordförande. Det var jag som höll i klubban när avdelningen gick i graven och återuppstod som Lärarförbundet Karlsborg.

Samma år flyttade jag till Vårgårda, där jag fortfarande bor och arbetar. Här började jag som sekreterare under några år och precis före millennieskiftet fick jag greppa ordförandeklubban även här. Lokalt har jag även varit huvudskyddsombud, förhandlare och kursledare.

När det gäller centrala uppdrag har jag varit med på fem kongresser och var dessutom under flera år representantskapsombud. Sedan vi instiftade förbundsrådet har jag varit med där istället.

Det är många år sedan jag först lockades av att få delta vid Genèveskolan. Av olika anledningar har dock någon ansökan aldrig skickats in förrän i år. Döm om min förvåning när jag fick ett telefonsamtal som berättade att jag var antagen.

Nu ser jag verkligen fram emot att knyta nya kontakter över de nordiska gränserna och dessutom skaffa mig nya kunskaper om fackligt arbete över gränserna.

För mig är det viktigt med vidgade vyer. Jag tycker det är inspirerande att träffa människor som har andra erfarenheter med sig. Det finns alltid något nytt att lära sig i varje möte. Jag har inte haft några internationella fackliga kontakter, men tycker ändå att jag har skaffat mig internationell erfarenhet. Redan under min lärarutbildning gjorde vi studiebesök i Danmark och Norge. Jag har dessutom tillsammans med mina elever brevväxlat med och även besökt skolklasser i Norge och Estland. Under Karlsborgstiden gjorde vi lärare på skolan ett studiebesök i vår danska vänort. Dessutom är jag medlem i Equmeniakyrkan och har tack vare detta fått möjlighet att besöka Vitryssland, där vi stöttade ett kyrkbygge både ekonomiskt och praktiskt.

Nu ser jag verkligen fram emot att knyta nya kontakter över de nordiska gränserna och dessutom skaffa mig nya kunskaper om fackligt arbete över gränserna. Vi har ett nära samarbete i vår krets av Lärarförbundet och det är väl där som jag främst kommer att dela med mig av mina nya kunskaper och erfarenheter. Dessutom märker jag att nya tillfällen kommer att dyka upp. Senast idag kom det på tal när en (S)-företrädare pratade om att de ville förnya förstamajfirandet. Vem vet, kanske jag vågar ställa upp och tala nästa år.

Jag ser med spänning fram emot utbildningen!

Per-Arne Häll

  • Skapad 2017-03-03
Frågor & Svar