Lärarförbundet
Bli medlem

Pensionsregler för statligt anställd lärare

Du som är statligt anställd kan ta ut en mindre del av din kollektivavtalade pension på en kortare period. Det mesta betalas dock ut livsvarigt.

Pensionsåldern enligt PA 03 är 65 år. Du har rätt att jobba kvar till 67 års ålder, men du tjänar inte in någon ytterligare kollektivavtalad pension efter 65. Även om månadsbeloppet kommer att vara större när du väl börjar ta ut pensionen, eftersom att den ska räcka kortare tid.

Du kan ta ut din kollektivavtalade pension tidigast från 61 års ålder. Om du tar ut pensionen efter 61 men före 65 års ålder slutbetalas premierna till din individuella ålderspension och Kåpan som om du arbetat kvar till 65. Däremot kommer pensionen att bli lägre eftersom du tar ut den under fler år, och din allmänna pension minskar, eftersom du inte får några nya inbetalningar till den när du slutar få lön.

Din förmånsbestämda ålderspension kan bara tas ut livsvarigt. Den individuella ålderspensionen betalas normalt sett även den ut livsvarigt, men kan betalas ut temporärt om du gör ett förtida uttag av din pension. Du kan själv välja om du vill ha din kompletterande ålderspension utbetald livsvarigt eller temporärt. Vanligtvis brukar den betalas ut på fem år.

  • Skapad 2013-05-20
  • Uppdaterad 2013-12-17
Frågor & Svar