Lärarförbundet
Bli medlem

Pensionsregler för anställd i kommun eller landsting

Som anställd i kommun eller landsting gäller olika regler för hur du kan ta ut olika delar av din kollektivavtalade pension.

Den del av din kollektivavtalade pension som du har tjänat in före 1998 kan du ta ut temporärt från 61 år. Det vill säga du bestämmer själv att den ska tas ut i sin helhet under ett visst antal år.

Den del som du själv placerat i fonder eller fondförsäkring, den individuella delen, kan du ta ut temporärt, tidigast från och med fyllda 55 år.

Den förmånsbestämda delen – det vill säga den del av pensionen som grundar sig på lönedelar över "taket" på 7,5 inkomstbasbelopp – kan bara tas ut livsvarigt. Livsvarigt uttag gäller också för den avgiftsbestämda pensionen såvida inte hela beloppet avsatts för individuell förvaltning.

Särskild avtalspension

Någon gång förekommer det att arbetsgivaren medger att anställda går i pension i förtid, så kallad särskild avtalspension på heltid, till exempel vid övertalighet. Pensionsnivån vid särskild avtalspension kommer man överens om vid varje enskilt fall. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Kommunal anser gemensamt att nivån inte bör vara lägre än 73,5 procent.

Om du erbjuds särskild avtalspension bör du ta kontakt med din lokala fackliga företrädare innan du skriver på en eventuell överenskommelse om detta.

  • Skapad 2013-01-29
  • Uppdaterad 2013-12-17
Frågor & Svar