Lärarförbundet
Bli medlem

Pensionsavtal klart för statligt anställda

-Det här är ett bra pensionsavtal för våra unga statligt anställda medlemmar, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

-Det här är ett bra pensionsavtal för våra unga statligt anställda medlemmar, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Lärarförbundet har genom samverkansorganet OFR/S,P,O tecknat ett avtal med Arbetsgivarverket för tjänstepensionerna i staten. Pensionsavtalet heter PA16 och förändringarna berör statligt anställda födda 1988 och senare.

En av de saker som vi inom det förhandlande samverkansorganet OFR är nöjda med att ha förhandlat fram är den extra premien på 1,5 procent av lönesumman som ger möjlighet för medlemmarna att gå ned i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv. Totalt ger avtalet premier på 6 procent på löner upp till cirka 37 000 kronor och 31,5 procent på den delen av lönen över cirka 37 000 kronor. Det är betydelsefullt med premierna och att de är relativt höga eftersom medlemmar födda 1988 och senare får ett helt premiebestämt system.

Får högre insättning

- Det här är ett bra pensionsavtal för våra unga statligt anställda medlemmar. De får en högre insättning i det avgiftsbestämda pensionssystemet, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Tjänstepensionsavtalet har tagit tid att få till. Förhandlingarna har pågått i över två år och nu på slutet har det skett med hjälp av medling. Vi ville skapa ett mer hållbart arbetsliv eftersom det i framtiden kommer att krävas att fler ska arbeta längre. Därför ville vi nå lösningar för att våra medlemmar ska orka göra det. Men vår oro för framtiden delades inte av vår motpart, Arbetsgivarverket.

-Vi har det bästa centrala pensionsavtalet på svensk arbetsmarknad vilket är bra för våra medlemmar. Även om det är ett bra avtal saknar vi en del saker och är inte helt nöjda, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

  • Skapad 2016-02-23
Frågor & Svar