Lärarförbundet
Bli medlem

Pensionsavtal AKAP-KL - avgiftsbestämd kollektivavtalad pension

Är du nyfiken på ditt pensionsavtal? Anställd inom kommun, landsting eller Sobona och är född 1986 eller senare? Då omfattas du sedan den 1 januari 2014 av AKAP-KL - avgiftsbestämt pensionsavtal.

Bland annat innebär avtalet ett pensionsintjänande som följer livsinkomstprincipen i kombination med stor trygghet.

AKAP-KL berör alla kommun- och landstingsanställda som är födda 1986 eller senare. AKAP-KL ersatte den 1 januari 2014 pensionsavtalet KAP-KL för den gruppen. Du som är född innan 1986 fortsätter att omfattas av KAP-KL.

Helt avgiftsbestämt avtal

Avtalet är helt avgiftsbestämt, vilket innebär att premierna beräknas i procent av den pensionsgrundande lönen. Pensionen tjänas in från första anställningsdag med ett möjligt intjänande under hela arbetslivet och så länge som du är anställd.

Premieinbetalning under ledighet

Premien betalas även under ledighet enligt Föräldraledighetslagen, ledighet utan lön på grund av fackligt förtroendeuppdrag och under tid med sjuklön och sjukpenning. Vid långvarig sjukdom betalas pensionspremien av en försäkring (Avgiftsbefrielseförsäkringen) i stället för av arbetsgivaren.

Rätt att flytta pensionskapital

Sedan den 1 september 2014 får de anställda som omfattas av de kommunala tjänstepensionsavtalen KAP-KL, liksom AKAP-KL, PFA 98 och PFA01, rätt att flytta sitt pensionskapital. Intjänat pensionskapital inom avtalsområdet kan flyttas från ett försäkringsbolag till ett annat.

Flytträtten innebär också att det går att samla pensionskapitalet i ett och samma försäkringsbolag – oavsett om det ligger i flera olika bolag i dag. Flyttar görs med e-legitimation via Pensionsvalet, som är valcentral för de anställda inom kommunal sektor. Det är avtalsparterna som har förhandlat fram den kommunala flytträtten. Hittills har arbetstagarna enbart kunnat välja placering för pengar som sätts av framåt i tiden. Det är därför ett mycket viktigt och naturligt steg att var och en också kan flytta det kapital som redan är sparat.

Läs mer om avtalet på OFR:s webbplats.

  • Skapad 2013-10-07
  • Uppdaterad 2013-11-25
Frågor & Svar