Lärarförbundet

Pension tidigt eller sent?

Att välja att gå i pension tidigt eller sent kan ofta vara en ekonomisk fråga.

Att välja att gå i pension tidigt eller sent kan ofta vara en ekonomisk fråga.

Alla har rätt att ta ut sin ålderspension tidigt eller sent. De flesta pensioner kan tas ut från tidigast 61 års ålder och du har rätt att arbeta kvar till 67 års ålder.

Du bestämmer själv från vilken tidpunkt efter fyllda 61 år som du vill ta ut din allmänna pension. För de kollektivavtalade pensionerna varierar reglerna för när du tidigast och senast kan ta ut dem.

Det är viktigt att du kontrollerar hur stor din pension beräknas bli innan du bestämmer dig när du ska gå i pension. Du tjänar naturligtvis på att vänta med att ta ut din pension. Men det är viktigt att även väga in andra aspekter när du fattar det här viktiga beslutet.

Att gå i pension tidigt

Om arbetsgivaren går med på det, kan ni komma överens om att du får gå i pension tidigare än 65 års ålder. Tänk på att du då sannolikt får en lägre pension. På sidan Att gå i pension tidigt kan du läsa mer om vad som gäller.

Att fortsätta arbeta efter 65 och gå i pension sent

Du har rätt att arbeta kvar på din arbetsplats till 67 års ålder. När du fyller 67 år har din arbetsgivare rätt att säga upp dig, men om ni båda vill att du ska fortsätta arbeta går det bra.

Ekonomiskt är det naturligtvis en bra affär att arbeta länge. Du tjänar in ytterligare allmän pension så länge du har inkomster från arbete, om du inte kommer att omfattas av den så kallade garantipensionen. Den allmänna pensionen räknas upp på ett förmånligt sätt om du skjuter upp uttaget till efter 65, och även din kollektivavtalade pension räknas upp om du skjuter upp uttaget. Som arbetstagare från och med det året du fyller 66 får du dessutom en särskild skattereduktion.

På sidan Att vikariera när du är pensionär kan du läsa om vilka regler som finns i fråga om lön, sjukpenning och arbetsskada.

Hur mycket pengar får du?

Vill du veta hur stor pensionen blir om du ändrar tidpunkt för uttaget eller om du vill ändra perioden för hur länge pensionen ska utbetalas så vänd dig till Pensionsmyndigheten när det gäller din allmänna pension.

När det gäller den kollektivavtalade pensionen, vänd dig till din arbetsgivare för information om vilket bolag som handhar den. Tänk på att även höra med tidigare arbetsgivare.

När det gäller den del av pensionen som du själv placerat, den privata pensionen, vända dig direkt till det försäkringsbolag eller den fondförvaltare du har valt.

minpension.se kan du även skapa dig en översikt över din framtida pension. Webbplatsen är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Att tjäna in och ta ut sin pension

Så länge du arbetar tjänar du in pengar till den allmänna pensionen. Är du kommunalt anställd tjänar du in kollektivavtalad pension så länge anställningen består, men inte om du tillträder en ny anställning efter fyllda 67. Är du statligt eller privat anställd tjänar du inte in någon ytterligare kollektivavtalad pension efter fyllda 65. Oavsett om du tjänar in ytterligare pension eller inte, blir såväl den allmänna som den kollektivavtalade naturligtvis större om du tar ut den senare.

Du behöver inte ta ut all pension samtidigt. Några vill ta ut en jämn pension hela tiden, andra vill ha en högre pension i början och ytterligare några vill helst fortsätta jobba deltid och bara ta ut en mindre pension för att komplettera lönen.

De olika alternativ du kan ställas inför beror dels på vad du kan komma överens med din arbetsgivare om, och dels på vilket avtalsområde du tillhör. Vissa delar av din pension kanske bara kan tas ut livsvarigt, medan andra även kan tas ut temporärt, det vill säga under en begränsad tid.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här