Lärarförbundet
Bli medlem

​Pedagogiskt ledarskap

Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap.

Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap.

Lärarförbundet Skolledare har tagit fram förtydliganden och ställningstaganden till vad det pedagogiska ledarskapet är och ska innehålla. Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap.


Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon.

Denna devis rymmer Lärarförbundet Skolledares syn på begreppet pedagogiskt ledarskap. Nedan följer förtydliganden och ställningstaganden. Hela texten kan du hitta som nedladdningsbar pdf här på sidan.

Förtydligande av det pedagogiska ledarskapet

Vi menar att undervisningen är kärnan och utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten och den är därmed central för det pedagogiska ledarskapet. Den pedagogiska ledaren ansvarar för att den pedagogiska verksamheten ständigt utvecklas, men begreppet pedagogiskt ledarskap innehåller också en dimension av ansvarstagande för den dagliga verksamheten. Den pedagogiska ledaren ansvarar för att den dagliga pedagogiska verksamheten är av hög kvalitet.

Ställningstaganden

Lärarförbundet Skolledare bedömer idag att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. Ledarna och skolorna åläggs för många uppgifter som inte rör, eller som är perifera, i förhållande till nationella mål och/eller barns och elevers utveckling och lärande. Det saknas också alltför ofta tillräckliga och adekvata resurser.

Ge skolledare rätt förutsättningar

Vi ställer därför ett antal krav på regeringen och huvudmän så att dessa förutsättningar kommer på plats. Bland annat måste skollagen förtydligas runt huvudmännens skyldigheter och det måste rensas bland skolans arbetsuppgifter. Skolledare fastnar i den dagliga verksamheten och får för lite svängrum för skolutveckling enligt sina egna professionella bedömningar, där just dessa bedömningar ska vara styrande för verksamheten.

Huvudmännen, i sin tur, ska ta ansvar för en dialog med skolledarna kring förutsättningarna för det pedagogiska ledarskapet.

  • Skapad 2016-05-30
  • Uppdaterad 2021-09-30
Frågor & Svar