Lärarförbundet
Bli medlem

Påverka din arbetsmiljö genom Lärarförbundet

Om du och dina kollegor vill förändra eller förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen är Lärarförbundets skyddsombud och avdelningar ett stöd.

Det är inte tillåtet att kringgå skyddsombud och fackföreningar när verksamheten planeras. Läget i arbetsmiljön, vilka frågor som ska ställas i undersökningar, planering av medarbetarsamtal – i alla upptänkliga lägen ska Lärarförbundet vara med i planering och uppföljning. Våra föreskrifter om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö) ska vara en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen.

Flera sätt att påverka arbetsmiljön

Som arbetstagare kan du påverka den gemensamma arbetsmiljön på flera sätt.

  • Rapportera risker, tillbud och olycksfall till din arbetsgivare.
  • Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att t ex svara på enkäter mm.
  • Komma med förslag på lösningar.

Om du inte får gehör av chefen, eller om du av andra skäl tror att det inte hjälper med detta engagemang, involvera skyddsombudet eller andra i Lärarförbundet. Du får kontakt via din avdelningsstyrelse eller via Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

Lyft arbetsmiljöfrågor med dina arbetskamrater och låt det bli en naturlig del av er vardag. Ju bättre samordnade ni är, desto större är förutsättningarna att lyckas. Låt inte samtalet om hälsan på jobbet stanna vid kaffebordet – se till att det ni talar om lyfts på ett sådant sätt att problemet blir synligt och lösningen möjlig.

Tips till arbetsplatsträffen: titta på Arbetsmiljöverkets film om stress "Utmaningen - den sjuka jobbstressen" , som finns i både lång (23 minuter) och kort version (8 min), för att lyfta frågorna om ex arbetsbelastning.

Kontakta skyddsombudet

Samförståndslösningar håller oftast bäst i längden, men ibland når det inte ända fram. Då har skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud särskilda rättigheter när det kommer till att uppmärksamma problem och att kräva åtgärder i skyddskommitté eller genom att ta stöd av Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet har även ett omfattande regelverk att luta sig mot. Till exempel finns regler om hur man ska jobba systematiskt, vilka kvalitetskrav man kan ställa på en organisation och hur arbetsplatsen ska vara utformad.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här