Lärarförbundet
Bli medlem

Partsgemensamt arbete; strategisk kompetensförsörjning skola

Under dagen träffades 240 representanter från SKL, Sobona, Lärarförbundet och LR från 55 kommuner på den första av fyra partsgemensamma konferenser med tema Strategisk kompetensförsörjning.

Ett konstruktivt arbete påbörjades och ett positivt sorl uppstod i lokalen när parterna diskuterade lärares förutsättningar, arbetsmiljö och lönebildningen i sin kommun.

Arbetsgivare och fackliga företrädare fick arbeta utifrån en framtagen metod för att peka ut de viktigare åtgärderna i den egna kommunen för att göra lärares villkor bättre. En partsgemensam webbplats har tagits fram där metoden och annat stödmaterial samlats för att ge stöd för arbete inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning www.kompetensforsorjningskola.se.

Materialet och de nya kunskaperna tog deltagarna med sig hem efter dagens slut för att fortsätta arbetet på hemmaplan.

I maj fortsätter konferenserna där mer än 100 kommuner kommer delta. I augusti har en extra konferens satts in med anledning av det stora intresset.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar