Lärarförbundet
Bli medlem

Partsgemensamma lönekonferenser inom Almega

I slutet av mars kommer Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Almega genomföra fem stycken lönekonferenser på olika orter.

Arbetar du inom Almega tjänsteföretagen har din arbetsgivare antagligen inbjudits till partsgemensamma lönekonferenser. I inbjudan finns en uppmaning att delta på lämplig lönekonferens tillsammans med Lärarförbundets arbetsplatsombud inom företaget.

Du har rätt att delta på betald arbetstid 

Om arbetsgivaren inte föreslår att ni gemensamt ska delta, ta själv kontakt med arbetsgivaren och föreslå ett gemensamt deltagande. Om arbetsgivaren inte tänker delta är du som arbetsplatsombud välkommen att anmäla dig. Du har enligt Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen rätt att delta på betald arbetstid. Förutom arbetsgivare och ombud är även din lokalavdelning inbjuden.

Anmäl dig här 

Om du inte anmäls genom din arbetsgivare så kan du själv göra det via e-post till Cickie Wicander. Kom ihåg att ange vilken konferens du har för avsikt att delta vid: cickie.wicander@lararforbundet.se

Datum

  • Sundsvall: den 17 mars kl 15-17. Lokal: Elite Hotel Knaust, Storgatan 13, Sundsvall (20 pers)
  • Linköping: den 23 mars kl 9-11. Lokal: Almegas lokaler, Ågatan 9 (20 pers)
  • Stockholm: den 23 mars kl 16-18. Lokal: Lärarförbundets lokaler, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingesalen
  • Göteborg: den 24 mars kl 16-18. Lokal: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36
  • Malmö: den 25 mars kl 16-18. Lokal: Almegas lokaler, Jörgen Kocksgatan 1 B (65 pers)

Samtliga lönekonferenser inleds med fika med start 30 minuter innan konferensen börjar.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här