Lärarförbundet

Övertid för lärare

Arbete utöver den schemalagda tiden är övertid. När du som är lärare i skolan eller förskolan ska jobba övertid måste den alltid vara beordrar eller godkänd av närmaste chef. Du ska också få ersättning.

Övertid är avsedd för oförutsedda situationer och verksamheten ska alltså inte planeras så att det blir nödvändigt med övertid.

För att kunna avgöra när övertid uppstått, är det viktigt att det finns ett schema där den ordinarie arbetstiden är utlagd (tips: ladda ner vår app Läraschemat).

Övertidsarbete ersätts i första hand med pengar. Om du och arbetsgivaren är överens kan du i stället kompenseras i form av ledighet. Arbetsgivaren kan inte ensidigt besluta att kompensationen ska ske med ledighet.

Har du koll på din arbetstid? Är du medlem kan du använda vårt webbverktyg Min arbetstid för att planera att du inte arbetar för många timmar.

Anställd inom kommun och landsting, av Svenska kyrkan, Waldorfskola eller arbetsgivare som tillhör Pacta eller KFS

När man räknar ut övertidsersättningen utgår man från timlönen. Den får du fram genom att dividera månadslönen för heltid med 165.

Övertid för heltidsanställda

Om du arbetar över två timmar i direkt anslutning till ordinarie arbetstid kallas det enkel övertid. Enkel övertid kompenseras med antingen 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller timlönen (månadslön dividerad med 165) i pengar per arbetad timme multiplicerad med 1,8.

Såväl övertidsarbete utöver två timmar som övertid på annan tid kallas kvalificerad övertid. Arbete på fridag (lördag, söndag och helgdag för den som normalt jobbar måndag-fredag) räknas alltid som kvalificerad övertid. Kvalificerad övertid kompenseras med två timmar per arbetad timme eller timlönen multiplicerad med 2,4.

Övertid för deltidsanställda

För arbetstid utöver ditt schema får du fyllnadslön för timmar upp till heltidsmåttet (normalt 8 timmar).

Därefter får du kompensation för enkel övertid för tid som ligger inom två timmar direkt före eller efter ditt ordinarie schema. Arbetar du längre tid än så blir det kvalificerad övertid.

Det innebär att om du har 7 timmar en dag på ditt schema och blir beordrad att arbeta tre timmar till, så får du först 1 timme fyllnadstid, därefter 1 timme enkel övertid och 1 timme kvalificerad övertid.

Om du i stället haft 6 timmar på schemat och blir beordrad att jobba 3 timmar extra hade det blivit 2 timmar fyllnadstid och 1 timme kvalificerad övertid.

4 timmar på schemat ger fyllnadslön upp till 8 timmar och därefter kvalificerad övertidsersättning.

Om du blir beordrad att tjänstgöra en fridag blir all tid kvalificerad övertid. Men det gäller bara lör- sön- eller helgdag då du normalt skulle vara ledig. Blir du istället beordrad att tjänstgöra någon annan dag då du skulle varit ledig blir det fyllnadstid upp till 8 timmar.

Enkel övertid kompenseras med antingen 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller timlönen i pengar per arbetad timme multiplicerad med 1,8.

Kvalificerad övertid kompenseras med två timmar per arbetad timme eller timlönen multiplicerad med 2,4.

Övriga privatanställda

Almega Tjänsteföretagen och KFO

Följande ersättningsnivåer gäller per timme för dig som är heltidsanställd:

Två timmar närmast före och efter den ordinarie dagliga arbetstidens längd för en heltidsanställd:
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/94 1,5 timmar

Under annan tid:
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/72 2 timmar

Du som är deltidsanställd får i stället så kallad mertidsersättning per timme upp till motsvarande heltid beräknad enligt formeln: månadslönen/(3,5 x deltidsarbetstiden per vecka).

Arbetsgivaralliansen, Folkbildningsförbundet (uppdragsutbildning och gymnasieskola) samt Lernia

Följande ersättningsnivåer gäller per timme för dig som är heltidsanställd:

Kl 06.00 – 20.00 helgfri måndag – fredag
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/94 1,5 timmar

Under annan tid:
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/72 2 timmar

Du som är deltidsanställd får i stället så kallad mertidsersättning per timme upp till motsvarande heltid beräknad enligt formeln: månadslönen/(3,5 x deltidsarbetstiden per vecka).

Praktiskta gymnasierna och Movant

Du som är heltidsanställd av Praktiska gymnasierna och Movant får din övertidsersättning per timme beräknad på följande sätt:

Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
1,5 x(månadslön/165 x 1,12) 1,5 timmar

Du som är deltidsanställd får i stället så kallad mertidsersättning per timme upp till motsvarande heltid beräknad enligt formeln: månadslön/165 x 1,12.

Folkbildningsförbundet (studiecirklar)

Tilläggstimmar för månadsavlönade beräknas enligt formeln: (månadslön x 12)/årsarbetstiden.

Tilläggstimmar för objektsanställda ersätts med ordinarie timlön.

Statligt anställda

För statligt anställda lärare inom universitet, högskola, Sameskolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens institutionsstyrelse finns lokala avtal som reglerar ersättningen vid övertid och mertid. Kontakta din avdelning om du är statligt anställd och vill veta vad som gäller för dig.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Jag undrar vad som gäller om man arbetar 50 % och har sjukersättning på 50%, och arbetar mer tid än det som står på schemat - räknas det fortfarande som timme för timme upp till full arbetsdag eller räknas det på något annat sätt? Tanken är ju inte att man ska arbeta mer tid än de 50% man har när man har sjukersättning, men om det någon dag blir mer som inom snar framtid ska tas ut, hur mycket får jag då för varje timme...

  • Skapad 2015-12-20 12:50
Robban
Robban Nilsson
Svar till Anonym

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2015-12-22 11:17
Anonym
Anonym
Svar till Anonym

Svaret på din fråga beror på vilket avtal som gäller. Det kommunala avtalet säger för deltidsanställda att arbetad tid "utöver den fastställda arbetstiden" ska ersättas med fyllnadslön, 120 % av ordinarie lön eller, om du och arbetsgivaren är överens om detta med timme för timme. Det är som du skriver inte meningen att du ska jobba mer än de 50 procenten. Det är klokt att försäkra sig om att Försäkringskassan inte ifrågasätter de extra timmarna.

  • Skapad 2015-12-22 11:18
Johnny
Johnny Hartwig

Hej!

Jag arbetar på en kommunal skola i Jönköping och är ombud på skolan.

Enligt HÖK12 så står det i paragraf 20 mom 4 att fyllnadslön betalas ut med 120%. Är det nytt sedan artikeln skrevs?

Jag hittar heller inget om att Enkel övertid kompenseras med 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller att Kvalificerad övertid kompenseras med två timmar per arbetad timme för deltidsanställda.

Vad gäller kring ovan?

Hälsningar,
Johnny

  • Skapad 2015-10-23 12:33
Anonym
Anonym
Svar till Johnny Hartwig

Hej Johnny!

Om du tittar i mom 2 § 20 i HÖK 12 framgår vad enkel respektive kvalificerad övertid kompenseras med i form av tid. Det spelar ingen roll om man har del- eller heltidsanställning när väl övertiden har uppstått. Det framgår av mom 3 i samma paragraf.

Fyllnadslön på 120 % har funnits ganska länge och är ingen nyhet sedan artikeln skrevs.

Hälsningar
Torbjörn

  • Skapad 2015-10-27 13:21

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här