Lärarförbundet
Bli medlem

Övertid för lärare

Arbete utöver ordinarie arbetstid är övertid. När du som är lärare i skolan eller förskolan ska jobba övertid ska den vara beordrad eller godkänd av närmaste chef. Om arbetsgivaren beordrar dig att arbeta övertid, är du normalt tvungen att göra det och ska ha särskild ersättning för det.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Övertid ska inte vara en del av planeringen

Övertid är avsedd för oförutsedda situationer och verksamheten ska alltså inte planeras så att det blir nödvändigt med övertid.

För att kunna avgöra när övertid uppstått, är det viktigt att det finns ett schema där den ordinarie arbetstiden är utlagd. Har du koll på din arbetstid? Är du medlem kan du använda vårt webbverktyg Arbetstidskollen för att planera så att du inte arbetar för många timmar.

Övertid ska vara överenskommet

Övertid ska - utom i undantagsfall - vara beordrad i förväg. Oavsett om din chef tar beslutet ensam, i samråd med dig eller på något annat sätt är det viktigt att du och din chef är överens om att det är fråga om övertid som ska ersättas! Övertidsarbete ersätts i första hand med pengar. Om du och arbetsgivaren är överens kan du i stället kompenseras i form av ledighet. Varken arbetsgivaren eller du kan ensidigt besluta att kompensationen ska ske med ledighet.

Anställd inom kommun och landsting, av Svenska kyrkan, eller arbetsgivare som tillhör Sobona (tidigare Pacta eller KFS)

När man räknar ut övertidsersättningen utgår man från timlönen. Den får du fram genom att dividera månadslönen för heltid med 165.

Övertid för heltidsanställda

Om du arbetar över två timmar i direkt anslutning till ordinarie arbetstid kallas det enkel övertid. Enkel övertid kompenseras med antingen 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller timlönen (månadslön dividerad med 165) i pengar per arbetad timme multiplicerad med 1,8.

Såväl övertidsarbete utöver två timmar som övertid på annan tid kallas kvalificerad övertid. Arbete på fridag (lördag, söndag och helgdag för den som normalt jobbar måndag-fredag) räknas alltid som kvalificerad övertid. Kvalificerad övertid kompenseras med två timmar per arbetad timme eller timlönen multiplicerad med 2,4.

Övertid för deltidsanställda

För arbetstid utöver ditt schema får du fyllnadslön för timmar upp till heltidsmåttet (normalt 8 timmar).

Därefter får du kompensation för enkel övertid för tid som ligger inom två timmar direkt före eller efter ditt ordinarie schema. Arbetar du längre tid än så blir det kvalificerad övertid.

Det innebär att om du har 7 timmar en dag på ditt schema och blir beordrad att arbeta tre timmar till, så får du först 1 timme fyllnadstid, därefter 1 timme enkel övertid och 1 timme kvalificerad övertid.

Om du i stället haft 6 timmar på schemat och blir beordrad att jobba 3 timmar extra hade det blivit 2 timmar fyllnadstid och 1 timme kvalificerad övertid.

4 timmar på schemat ger fyllnadslön upp till 8 timmar och därefter kvalificerad övertidsersättning.

Om du blir beordrad att tjänstgöra en fridag blir all tid kvalificerad övertid. Men det gäller bara lör- sön- eller helgdag då du normalt skulle vara ledig. Blir du istället beordrad att tjänstgöra någon annan dag då du skulle varit ledig blir det fyllnadstid upp till 8 timmar.

Enkel övertid kompenseras med antingen 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller timlönen i pengar per arbetad timme multiplicerad med 1,8.

Kvalificerad övertid kompenseras med två timmar per arbetad timme eller timlönen multiplicerad med 2,4.

Övriga privatanställda

Almega Tjänsteföretagen och Fremia m KFO:s avtal

Följande ersättningsnivåer gäller per timme för dig som är heltidsanställd:

Två timmar närmast före och efter den ordinarie dagliga arbetstidens längd för en heltidsanställd:
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/94 1,5 timmar

Under annan tid:
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/72 2 timmar

Du som är deltidsanställd får i stället så kallad mertidsersättning per timme upp till motsvarande heltid beräknad enligt formeln: månadslönen/(3,5 x deltidsarbetstiden per vecka). Påbörjad (Obs) halvtimme medtas i beräkningen och övertid som utförts före såväl som efter ordinarie arbetstid räknas samman.

Arbetsgivaralliansen

Följande ersättningsnivåer gäller per timme för dig som är heltidsanställd:

Kl 06.00 – 20.00 helgfri måndag – fredag
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/94 1,5 timmar

Under annan tid:
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/72 2 timmar

Du som är deltidsanställd får i stället så kallad mertidsersättning per timme upp till motsvarande heltid beräknad enligt formeln: månadslönen/(3,5 x deltidsarbetstiden per vecka).

Lernia (Obs att Lernia från och med 1 april 2020 går på Almega Utbildningsföretagens-kollektivavtal, vilket Lärarförbundet inte är part på)

Följande ersättningsnivåer gäller per timme för dig som är heltidsanställd:

Kl 06.00 – 20.00 helgfri måndag – fredag

Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Timlön x 1,84 1,5 timmar


Under annan tid:

Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Timlön x 2,41 2 timmar

Du som är deltidsanställd får i stället så kallad mertidsersättning per timme upp till motsvarande heltid med timlön x 1,24. Vid mertidsarbete utanför klockslagen för ordinarie arbetstid utges dock övertidskompensation. Timlön=månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden. Endast fulla halvtimmar medtas i beräkningen av fullgjord övertid. Har övertidsarbetet utförts såväl före som efter den ordinarie arbetstiden viss dag räknas det samman.


Studieförbunden (studiecirklar)

Tilläggstimmar för månadsavlönade beräknas enligt formeln: (månadslön x 12)/årsarbetstiden.

Tilläggstimmar för objektsanställda ersätts med ordinarie timlön.

Statligt anställda

För statligt anställda lärare inom universitet, högskola, Sameskolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens institutionsstyrelse finns lokala avtal som reglerar ersättningen vid övertid och mertid. Kontakta din avdelning om du är statligt anställd och vill veta vad som gäller för dig.


  • Skapad 2020-02-07
  • Uppdaterad 2021-05-24
Frågor & Svar