Lärarförbundet
Bli medlem

Övertid för lärare

Arbete utöver den schemalagda tiden är övertid. När du som är lärare i skolan eller förskolan ska jobba övertid ska den vara beordrar eller godkänd av närmaste chef. Du ska också få ersättning.

Övertid är avsedd för oförutsedda situationer och verksamheten ska alltså inte planeras så att det blir nödvändigt med övertid.

För att kunna avgöra när övertid uppstått, är det viktigt att det finns ett schema där den ordinarie arbetstiden är utlagd..

Övertidsarbete ersätts i första hand med pengar. Om du och arbetsgivaren är överens kan du i stället kompenseras i form av ledighet. Arbetsgivaren kan inte ensidigt besluta att kompensationen ska ske med ledighet.

Har du koll på din arbetstid? Är du medlem kan du använda vårt webbverktyg Arbetstidskollen för att planera att du inte arbetar för många timmar.

Anställd inom kommun och landsting, av Svenska kyrkan, Waldorfskola eller arbetsgivare som tillhör Sobona (tidigare Pacta eller KFS)

När man räknar ut övertidsersättningen utgår man från timlönen. Den får du fram genom att dividera månadslönen för heltid med 165.

Övertid för heltidsanställda

Om du arbetar över två timmar i direkt anslutning till ordinarie arbetstid kallas det enkel övertid. Enkel övertid kompenseras med antingen 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller timlönen (månadslön dividerad med 165) i pengar per arbetad timme multiplicerad med 1,8.

Såväl övertidsarbete utöver två timmar som övertid på annan tid kallas kvalificerad övertid. Arbete på fridag (lördag, söndag och helgdag för den som normalt jobbar måndag-fredag) räknas alltid som kvalificerad övertid. Kvalificerad övertid kompenseras med två timmar per arbetad timme eller timlönen multiplicerad med 2,4.

Övertid för deltidsanställda

För arbetstid utöver ditt schema får du fyllnadslön för timmar upp till heltidsmåttet (normalt 8 timmar).

Därefter får du kompensation för enkel övertid för tid som ligger inom två timmar direkt före eller efter ditt ordinarie schema. Arbetar du längre tid än så blir det kvalificerad övertid.

Det innebär att om du har 7 timmar en dag på ditt schema och blir beordrad att arbeta tre timmar till, så får du först 1 timme fyllnadstid, därefter 1 timme enkel övertid och 1 timme kvalificerad övertid.

Om du i stället haft 6 timmar på schemat och blir beordrad att jobba 3 timmar extra hade det blivit 2 timmar fyllnadstid och 1 timme kvalificerad övertid.

4 timmar på schemat ger fyllnadslön upp till 8 timmar och därefter kvalificerad övertidsersättning.

Om du blir beordrad att tjänstgöra en fridag blir all tid kvalificerad övertid. Men det gäller bara lör- sön- eller helgdag då du normalt skulle vara ledig. Blir du istället beordrad att tjänstgöra någon annan dag då du skulle varit ledig blir det fyllnadstid upp till 8 timmar.

Enkel övertid kompenseras med antingen 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller timlönen i pengar per arbetad timme multiplicerad med 1,8.

Kvalificerad övertid kompenseras med två timmar per arbetad timme eller timlönen multiplicerad med 2,4.

Övriga privatanställda

Almega Tjänsteföretagen och KFO

Följande ersättningsnivåer gäller per timme för dig som är heltidsanställd:

Två timmar närmast före och efter den ordinarie dagliga arbetstidens längd för en heltidsanställd:
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/94 1,5 timmar

Under annan tid:
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/72 2 timmar

Du som är deltidsanställd får i stället så kallad mertidsersättning per timme upp till motsvarande heltid beräknad enligt formeln: månadslönen/(3,5 x deltidsarbetstiden per vecka).

Arbetsgivaralliansen, Folkbildningsförbundet (uppdragsutbildning och gymnasieskola) samt Lernia

Följande ersättningsnivåer gäller per timme för dig som är heltidsanställd:

Kl 06.00 – 20.00 helgfri måndag – fredag
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/94 1,5 timmar

Under annan tid:
Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
Månadslön/72 2 timmar

Du som är deltidsanställd får i stället så kallad mertidsersättning per timme upp till motsvarande heltid beräknad enligt formeln: månadslönen/(3,5 x deltidsarbetstiden per vecka).

Praktiskta gymnasierna och Movant

Du som är heltidsanställd av Praktiska gymnasierna och Movant får din övertidsersättning per timme beräknad på följande sätt:

Ersättning i pengar Ersättning i ledighet
1,5 x(månadslön/165 x 1,12) 1,5 timmar

Du som är deltidsanställd får i stället så kallad mertidsersättning per timme upp till motsvarande heltid beräknad enligt formeln: månadslön/165 x 1,12.

Folkbildningsförbundet (studiecirklar)

Tilläggstimmar för månadsavlönade beräknas enligt formeln: (månadslön x 12)/årsarbetstiden.

Tilläggstimmar för objektsanställda ersätts med ordinarie timlön.

Statligt anställda

För statligt anställda lärare inom universitet, högskola, Sameskolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens institutionsstyrelse finns lokala avtal som reglerar ersättningen vid övertid och mertid. Kontakta din avdelning om du är statligt anställd och vill veta vad som gäller för dig.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här