Lärarförbundet
Bli medlem

Övergångsregler för lärarlegitimation - så här fungerar det

Du som är lärare eller förskollärare och har erfarenhet i andra ämnen än du har behörighet för kan söka lärarlegitimation även för det. Erfarenhet fram till 15 juli 2015 gäller. Här hittar du vad som gäller kring det och andra förändringar för lärarlegitimation och hur du ansöker hos Skolverket.

Ändringarna går ut på att fler lärare och förskollärare i den befintliga yrkeskåren ska kunna få lärarlegitimation.

Bland annat kommer lärare som under många år tjänstgjort vid sidan av sin behörighet i något ämne kommer nu att kunna ansöka om legitimation även i det ämnet.

Det skulle till exempel kunna vara en lärare som har formell behörighet i tre av SO-blockets ämnen, men som ansvarat för undervisning i alla fyra ämnena. Har man gjort det i mer än åtta år de senaste 15 åren kan rektorn intyga det och man kan söka behörighet även för det fjärde ämnet.

Vilka berörs?

Enligt Skolverket kan så många som 60 000 - 100 000 vara berörda. Hos Skolverket hittar du också all information om komplettering av lärarlegitimation samt hur du ansöker. Du hittar också en sammanställning här:

Gäller dig som undervisat länge i ämnen som ligger utanför din examen

Erfarenhet. En legitimerad lärare eller förskollärare som bedrivit undervisning vid sidan av sin behörighet minst 8 år av de senaste 15 åren ska kunna ansöka om utvidgad behörighet hos Skolverket.

Gäller dig som är lite äldre och undervisat länge i ämnen som ligger utanför din examen

En legitimerad lärare eller förskollärare född senast 1/7 1958 som bedrivit undervisning vid sidan av sin behörighet minst 4 år de senaste 15 åren ska kunna ansöka om utvidgad behörighet hos Skolverket.

Gäller dig som har en äldre fritidspedagogexamen

Fritidspedagoger får behörighet att ansvara för undervisningen i fritidshemmet.

Gäller fritidspedagoger som läst specialpedagogik

Fritidspedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning ska få fortsätta att arbeta inom särskolans träningsdel eller motsvarande.

Gäller speciallärare eller specialpedagoger som vill undervisa i särskolan

Särskolan får en förlängd övergångsperiod till 2018. Den inriktning mot utvecklingsstörning som krävs anordnas inom ramen för Lärarlyftet II.

Gäller dig som fått en behörighetsförklaring av Skolöverstyrelsen

En lärare som en gång blivit behörighetsförklarad av Skolöverstyrelsen ska få behålla behörigheten och kunna erhålla legitimation. En sådan legitimation ska också kunna kompletteras.

Gäller dig som är danspedagog

Danspedagoger utbildade vid Danshögskolan ska kunna få sin lärarexamen genom att komplettera med 30 högskolepoäng.

Gäller dig som är behörig i ämnena men saknar lärarexamen

Den som har en behörighetsgivande utbildning i ämnen men ingen lärarexamen och undervisat minst 8 år heltid ska ges möjlighet att få en lärarexamen efter att ha läst 30 hp.

Gäller dig som har läst vidare efter examen

Kompetensutveckling utanför examen som motsvarade behörighetskraven vid tidpunkten för kompletteringen ska anses fortsatt behöriga (behörig då, behörig nu)

Gäller dig som är fritidspedagog och som kompletterat med studier i skolämnen

Fritidspedagoger som läst skolämnen (dvs. oavsett vilket ämne) kan ansöka om legitimation i dessa ämnen. Förutsatt att de läst ämnena inom grundutbildningen eller att de kompletterat med sådana ämnen före den 1 juli 2011.

Gäller dig som har läst en inriktning mot utvecklingsstörning i din grundutbildning

Lärare utbildade 2001-2011 med inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning ska kunna få undervisa i särskolan utan krav på avlagd speciallärarexamen. Motsvarande gäller specialskolan och inriktning/specialisering mot dövhet eller hörselskada.

Gäller dig som är gymnasielärare i bild, idrott eller musik

Behörig gymnasielärare i bild, idrott eller musik får behörighet för hela grundskolan.

Gäller dig som vill få dina kunskaper validerade

Stockholms universitet har fått i uppdrag att samordna lärosätenas validering av lärares kunskaper. 10 miljoner kronor avsätts under 3 år.

Gäller dig som är undervisar i svenska som andra språk i grundskolan tre första årskurser

Lärare utbildade för undervisning i årskurserna 1-3 får inte längre automatisk behörighet att undervisa i svenska som andra språk. 30 hp krävs.

Gäller dig som vill undervisa i SO eller NO i årskurserna 1-3 respektive 4-6

  • Åk 1-3: 15 hp eller motsvarande i naturorienterade ämnen och teknik eller 15 hp eller motsvarande SO ämnen
  • Åk 4-6: 30 hp eller motsvarande i naturorienterade ämnen och teknik eller 30 hp eller motsvarande SO ämnen

Poängen inom blocken ska vara i huvudsak jämnt fördelade mellan ämnena.

Förändringen kom 2013

Det här är en förändring i legitimationsreformen som infördes 1 december 2013. Har du ansökt och fått nej före det så kan du ansöka igen med anledning av dessa nya regler.

Ann-Christin Larsson, ombudsman på Lärarförbundet, berättar hur Lärarförbundet jobbat för att få fler lärare behöriga.

  • Skapad 2014-11-03
  • Uppdaterad 2015-06-02
Frågor & Svar