Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och ber dig betala så snart det är möjligt. Du behöver inte höra av dig till oss, förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller dina försäkringar. →
Om du redan betalat din faktura och ändå fått en påminnelse kan du bortse från påminnelsen. Läs mer →
Bli medlem

Övergång av verksamhet - vad ska jag som arbetstagare tänka på?

Byter din arbetsplats huvudman går din anställning automatiskt över till den arbetsgivare som tar över verksamheten. Om du motsätter dig detta har du kvar din anställning hos din nuvarande arbetsgivare.

Övergång av verksamhet kan ske på en rad olika sätt. Det kan handla om att en arbetsgivares hela verksamhet eller endast en del av en verksamhet övergår till en annan arbetsgivare. Vidare kan det handla om att verksamhet övergår från offentlig regi till privat regi eller omvänt.

Övergång av verksamhet är ett lagtekniskt begrepp med en speciell innebörd. Reglerna finns bland annat i 6 b § lagen om anställningsskydd som är en skyddslagstiftning.

Är det fråga om övergång av verksamhet i lagens mening har arbetstagarna vissa rättigheter.

Vid en verksamhetsövergång går din anställnings automatiskt över till den arbetsgivare som övertar verksamheten. Men om du motsätter dig detta har du kvar din anställning hos din nuvarande arbetsgivare.

Du måste alltså bestämma dig för om du vill följa med verksamheten till en ny arbetsgivare eller stanna kvar hos din nuvarande arbetsgivare. Om du inte lämnar besked om hur du vill ha det går din anställning automatiskt över till den arbetsgivare som tar över verksamheten.

Det handlar i mångt och mycket om att göra en jämförelse mellan de olika arbetsgivarna. Här är några frågor som kan vara bra att fundera på och diskutera innan du fattar ditt beslut.

Checklista jämförelse av arbetsgivare

Här är några frågor som kan vara bra att fundera på och diskutera innan du fattar ditt beslut.

1. Vem driver verksamheten?

Är det en kommunal verksamhet eller bedrivs verksamheten i privat regi som bolag, stiftelse, ekonomisk förening eller ideell förening? Vem som driver verksamheten kan påverka den ekonomiska trygghet du har i din anställning.

2. Ekonomi och framtidsutsikter

Hur ser situationen ut för närvarande och hur ser prognoserna ut i ett längre perspektiv när det gäller elevunderlag och konkurrerande skolor? Har huvudmannen gjort en realistisk bedömning av sina framtidsutsikter? Finns det tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att driva verksamheten? Kan det bli fråga om uppsägningar?

3. Inflytande/insyn/yttrandefrihet/kritikrätt med mera

Finns det facklig närvaro och inflytande på arbetsplatsen? Är det samverkansavtal eller traditionell förhandling som gäller? Vilka är förutsättningarna för facklig verksamhet? Finns det avtalad facklig tid?

Vad gäller i frågor som handlar om yttrandefrihet och kritikrätt?

Vilken insyn och vilket inflytande har du som arbetstagare? Finns det krav/önskemål om delägarskap för de anställda? Vilka möjligheter/risker innebär i så fall ett delägarskap?

4. Arbetsmiljö

Hur ser den psykosociala och fysiska arbetsmiljön ut? Är lokalerna ändamålsenliga och i vilket skick är de? Är utrustningen tillräcklig? Finns det tillgång till företagshälsovård?

5. Resurser med mera

Finns det tillräcklig kompetens inom områdena pedagogik, ekonomi och administration? Uppfyller verksamheten till exempel skollagens krav?

Hur ser organisationen ut? Vilka är planerna för framtiden? Finns det en fungerande personalorganisation?

6. Kollektivavtal

Gäller kollektivavtal på arbetsplatsen? Vilket kollektivavtal gäller eller kommer att gälla? Finns det skillnader jämför med det avtal som du omfattas av nu? Vilka möjligheter finns det till lokala avtal och anpassningar? Hur ser det ut med lönerevision i respektive avtal?

7. Anställningstrygghet

Det kan innebära större trygghet att vara anställd hos en stor arbetsgivare än en liten. Hos en stor arbetsgivare kan det finnas större möjligheter till omplacering, till exempel om det uppstår en arbetsbristsituation eller om omplacering behöver ske av andra skäl. Därmed kan också möjligheterna att behålla arbetet hos arbetsgivaren var större.

På en del avtalsområden finns det trygghetsavtal. Dessa ger de anställda möjlighet till ekonomiskt stöd vid uppsägning.

8. Kontroller

Om arbetsgivaren redan bedriver verksamhet så kan kontroll göras hos Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Bolagsverket, Skolinspektionen och hos redan anställda i verksamheten.

Lärarförbundet ger stöd

En rad frågeställningar kan uppkomma vid en övergång av verksamhet. Du kan till exempel behöva Lärarförbundets hjälp med att reda ut om det är fråga om en verksamhetsövergång, att reda ut vilka villkor som gäller för din anställning och för att göra gällande dina rättigheter. Ett gott råd är att diskutera med Lärarförbundet inför ställningstagandet om du ska följa med verksamheten till en ny arbetsgivare eller inte.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här