Lärarförbundet
Bli medlem

​Otydligt förslag om introduktionsår

Regeringens utredare har presenterat ett delbetänkande om hur de olika skolprofessionerna kan stärkas. Det handlar bland annat om ett förslag om introduktionsår för nyutexaminerade lärare. -Jag hade velat se ett tydligare förslag, säger Matilda Gustafsson, ordförande Lärarförbundet Student.

Förslaget i den nya utredningen hänvisar till stor del till de förslag om ett professionsprogram som lades fram av skolkommissionen tidigare i vår.

- Jag hade velat se ett tydligare förslag om huvudmännens ansvar att garantera en introduktionsperiod för nyexaminerade lärare. Det förslag som kommer nu är tandlöst och hänvisar till Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram. Det är inte tillräckligt, säger Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student.

Problemet är att det finns skrivningar som inte efterlevs, och utredningen ger inga konkreta förslag på hur det ska lösas.

- Vi behöver skarpare skrivningar för att garanteras vår lagstadgade rätt till introduktion så fort som möjligt.

Introduktionen är avgörande för undervisningens kvalitet

I dag har man rätt till en introduktionsperiod enligt skollagen, men bara drygt hälften av de nya lärarna får en sådan. Arbetsgivaren är skyldig enligt skollagen att ge en nyutexaminerad lärare en introduktionsperiod

- Det är helt oacceptabelt. Utredningen pekar på att introduktionen är avgörande för undervisningens kvalitet och nya lärares vilja att stanna i yrket. Därför vill vi se skarpa förslag om huvudmännens ansvar att garantera och möjliggöra en introduktionsperiod, säger Matilda Gustafsson.

- En positiv del i utredningen är att alla nya lärare med behörighet, även de med utländsk examen, ska garanteras introduktion. Det är helt klart ett steg i rätt riktning!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar