Lärarförbundet
Bli medlem

Oroande siffror från SCB: 79 000 lärare saknas år 2035

SCB presenterar idag siffror som visar att 2035 kommer vi i Sverige att sakna 79 000 lärare. Lärarbristen är en helt avgörande fråga för vårt samhälle. Den kan ingen politiker blunda för.

Nya trender och prognoser 2017 från SCB visar att bristen på lärare inom flertalet lärarkategorier riskerar att öka fram till 2035. Enligt prognosen väntas en fortsatt brist på utbildade fritidspedagoger, ämneslärare, yrkeslärare, förskollärare och lärare för grundskolans tidigare år. Med dagens tempo kommer det att ta närmare 40 år att lösa lärarbristen.

- Det är mycket oroande siffror. För att vända detta måste lönerna upp och arbetsbelastningen ner. Lärare måste få vara lärare – inte vaktmästare och administratörer. Anställ fler yrkeskategorier i skolan som kan avlasta lärarna med det som inte har med elevernas lärande att göra, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Det är mycket oroande siffror. Varje elev har givetvis samma rätt att mötas av utbildade och behöriga lärare!

-Varje elev har givetvis samma rätt att mötas av utbildade och behöriga lärare. De kan inte vänta 40 år! Fullt fokus måste nu ligga på att hitta både kortsiktiga och hållbara lösningar som stärker läraryrkets attraktivitet. Allt annat är ett svek mot alla barn och elever, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2017-12-11
Frågor & Svar