Lärarförbundet
Bli medlem

Omställningsavtal för anställda i Svenska kyrkan

Meningen med omställningsavtalet är att du som anställd i Svenska kyrkan ska slippa perioder av arbetslöshet genom att få hjälp till annat arbete. Avtalet gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist (övertalighet), men även vid uppsägning av personliga skäl på grund av ohälsa.

Situationen för Svenska kyrkan förändras i rask takt. Det sker en mängd sammanläggning av arbetsgivare och antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar. Mot den bakgrunden har det varit viktigt att få ett avtal som ger trygghet vid risk för uppsägningar.

Hjälp till annat arbete

Meningen med omställningsavtalet är att du som anställd i Svenska kyrkan ska slippa perioder av arbetslöshet genom att få hjälp till annat arbete. Det stöd man kan få handlar om kompetensutveckling, studiestöd, praktikplats, starta-eget-stöd med mera. Ansökan om stöd utifrån omställningsavtalet görs av arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt.

Om du får ett annat arbete med lägre lön får du rätt till löneutfyllnad under ett år. Utfyllnaden består av 80 procent av mellanskillnaden mellan tidigare lön och den nya lägre lönen.

Om du är över 50 år och varit anställd hos arbetsgivaren i 15 år får du en förlängd uppsägningstid på ett år som betalas av din arbetsgivare.

Avgångsersättning

Om du ändå skulle bli arbetslös finns en avgångsersättning, AGE, som tillsammans med arbetslöshetsersättningen ger 80 procent av den tidigare lönen. Det förutsätts då att du varit tillsvidareanställd i fem år och arbetat minst motsvarande 16 timmar per vecka. Du kan bara få AGE när du är arbetslös.

Du får avgångsersättning under maximalt tre år beroende på ålder och anställningstid.

Omställningsavtalet gäller från 1 januari 2006 och har sedan dess reviderats 2007 och 2010.

  • Skapad 2013-06-05
  • Uppdaterad 2013-11-25
Frågor & Svar