Lärarförbundet
Bli medlem

Omställningsavtal

De allra flesta kollektivavtal som Lärarförbundet tecknar innehåller någon form av omställningsavtal som ger dig extra stöd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller vill skola om dig mitt i yrkeslivet med hjälp av det statliga omställningsstudiestödet.

Omställningsavtalen innehåller coachning där du får hjälp att planera ditt jobbsökande och kartlägga din kompetens. I många avtal omfattas även den som sägs upp av personliga skäl, om skälet är ohälsa. Om du har behov av att komplettera din utbildning för att lättare få jobb, kan du ofta även få studiestöd och handledning. Om du uppfyller vissa krav när det gäller ålder och/eller anställningstid, kan du dessutom ha rätt till utfyllnad av din ersättning från a-kassan.

Kommuner och regioner samt Sobona (tidigare Pacta och KFS)

Hos Omställningsfonden hittar du information om kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR.

Almega

Hos TRR hittar du information om omställningsavtalet som gäller hos arbetsgivare knutna till Almega.

Arbetsgivaralliansen

Hos Trygghetsrådet TRS hittar du information om omställningsavtalet som gäller hos arbetsgivare knutna till Arbetsgivaralliansen.

Svenska kyrkan

Hos Kyrkans Trygghetsråd hittar du som är anställd inom Svenska kyrkan information om omställningsavtalet.

Staten

Hos Trygghetsstiftelsen hittar du information om vad som gäller i det statliga omställningsavtalet.

Fremia

PTK och Fremia har tecknat omställningsavtal. Du kan läsa mer på ptk.se

CSN

Du kan läsa mer om hur du ansöker om det statliga omställningsstudiestödet hos CSN  • Skapad 2020-04-23
  • Uppdaterad 2022-10-04
Frågor & Svar