Lärarförbundet
Bli medlem

Omställningsavtal

De allra flesta kollektivavtal som Lärarförbundet tecknar innehåller någon form av omställningsavtal som ger dig extra stöd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Omställningsavtalen innehåller coachning där du får hjälp att planera ditt jobbsökande och kartlägga din kompetens, om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. I vissa avtal omfattas även den som sägs upp av personliga skäl, om skälet är ohälsa. Om du har behov av att komplettera din utbildning för att lättare få jobb, kan du ofta även få studiestöd och handledning. Om du uppfyller vissa krav när det gäller ålder och/eller anställningstid, kan du dessutom ha rätt till utfyllnad av din ersättning från a-kassan.

Kommuner och regioner samt Sobona (tidigare Pacta)

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR innehåller både förebyggande insatser för att undvika uppsägningar och stöd till den som har blivit uppsagd. Förutom tillsvidareanställda kan även visstidsanställda medarbetare omfattas. Även den som blivit uppsagd av personliga skäl/ohälsa kan komma ifråga för stöd.

Arbetsgivaralliansen och KFO

Sedan 1 januari 2019 tillämpas omställningsavtalet TRS även för sig som är anställd hos en arbetsgivare ansluten till KFO. TRS är sedan tidigare tecknat mellan Svensk Scenkonst, Arbetsgivaralliansen och PTK. Om du arbetar minst åtta timmar per vecka och är anställd tills vidare eller varit tidsbegränsat anställd minst 18 månader under den senaste femårsperioden omfattas du av trygghetsavtalet och har rätt till stöd från Trygghetsrådet TRS.
Sedan 1 januari 2017 kan TRS ge omställningsstöd till den som sägs upp av personliga skäl, om skälet är ohälsa. TRS omställningsstöd innebär rådgivning och kompetensutveckling för att skapa möjligheter till en ny försörjning. Den som blir uppsagd kan i vissa fall få ekonomiskt stöd utöver det.

Sobona (tidigare KFS)

KFS-företagens trygghetsavtal omfattar anställda som varit anställda minst ett år och har en arbetstid på mer än 16 timmar per vecka. Då kan du få stöd via Trygghetsavtal KFS.

Svenska kyrkan

Du som är anställd av Svenska kyrkan och arbetar mer än 16 timmar per vecka kan få stöd från Kyrkans Trygghetsråd om du är tillsvidareanställd eller varit anställd av Svenska kyrkan mer än 18 månader den senaste femårsperioden.

Studieförbunden

Du som är anställd av en arbetsgivare som tillhör Folkbildningsförbundet omfattas ännu inte av något trygghetsavtal. Lärarförbundet driver den frågan, men Folkbildningsförbundet har hittills avvisat förbundets yrkande.

Övriga privat anställda med kollektivavtal

Du som är anställd av en arbetsgivare medlemmar i till exempel Almega, gäller trygghetsavtalet TRR. Dagens kvalifikationstid för omställningsstöd är, anställd på minst 16h i genomsnitt/vecka under ett år vid ett och samma företag. Kvalifikationstid för AGE är, fyllt 40 år och ha varit anställd i fem år sammanhängande tid. Du som är visstidsanställd sedan minst ett år kan som regel få stöd från TRR Trygghetsrådet eller motsvarande.
Från och med den 1 januari 2019, kan tjänstemän som behöver studera för att få ett nytt arbete få ekonomiskt stöd från TRR Trygghetsrådet, TRR:s studieersättning. Nytt är betalda studier och ersättning gäller även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom.

Staten

Du som varit tillsvidareanställd i minst ett år eller visstidsanställd sammanlagt minst tre av de senaste fyra åren har rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen för statligt anställda.

Läs även: förtur till återanställning

  • Skapad 2020-04-23
  • Uppdaterad 2020-05-05
Frågor & Svar