Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Ombudets roll i löneprocessen

Du som är ombud för Lärarförbundet på din arbetsplats har flera viktiga uppdrag i löneprocessen på din arbetsplats. Arbeta tillsammans med dina kollegor för att få till en bra process på arbetsplatsen med goda och väl förberedda lönesamtal.

– Som ombud är du Lärarförbundets ansikte, öron och röst på arbetsplatsen – inte den enda men oftast den viktigaste. Din betydelse för att lärarna på din arbetsplats ska vara informerade om och involverade i löneprocessen kan inte överskattas, säger Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet.


Det här kan du som ombud göra i samband med löneprocessen:

 • Informera om vad som sagts i överläggningen. Om arbetsgivaren börjar tala om årets löneöversyn utan att du fått någon sådan information, kontakta din avdelning, berätta vad som sagts och hur ni arbetar vidare.
 • Påminna lärarna om hur Lärarförbundet arbetar med lönebildningen, vilket stöd förbundet erbjuder på webb och i samtal, hur arbetsplatsens lönekriterier ser ut etc.
 • Initiera samtal och fackmöten om lön samt samordna gemensamt arbete som medlemmarna beslutar om.
 • Följa upp hur löneöversynen genomförs och uppfattas av medlemmarna.
  Vara språkrör gentemot avdelningen och arbetsgivaren lokalt.

Överläggning

Löneöversynen börjar ofta med att Lärarförbundets avdelning träffar arbetsgivaren vid en överläggning då man tillsammans skaffar sig en bild av förutsättningarna och beslutar hur de nya lönerna ska sättas. I några avtal är inte överläggningen en självklar del. Tala med Lärarförbundets avdelning och avgör om ni ska begära en överläggning ändå.
Alla ska veta när, hur och på vilka grunder löneöversynen ska genomföras och alla ska ha lönesamtal.


Du som ombud kan också ta initiativ till gemensamma förberedelser tillsammans med dina kollegor

 • Vad gick bra förra gången?
 • Vad skulle förbättras?
 • Vilka lönekriterier gäller?
 • Vilken information saknar ni?
 • Hur förbereder ni lönesamtalen?
 • Vill ni driva/åstadkomma något gemensamt?

Lönesamtal

Lönesamtalet är en nödvändighet för att den individuella lönesättningen ska fungera. Utan samtal om vilka uppdrag varje lärare har och hur de utförs kan inte en chef leda verksamheten och den anställde får svårare att påverka sin lön. Lönesamtalet ska ge utrymme för en dialog, vara väl förberett, föras i en ostörd miljö och utan tidspress.


Lönesamtalen kan vara lönesättande, då man talar konkret om lönen i kronor och procent eller mer allmänt värderande om vilken löneutveckling som står i relation till arbetsuppgifter, ansvar och måluppfyllelse. I det senare fallet fastställs lönen i förhandlingar mellan Lärarförbundets avdelning och arbetsgivaren på någon nivå.

Tipsa gärna dina kollegor om vår film om lönesamtal.

Beställ foldern Du och din lön - så fixar du lönesamtalet och dela ut till dina kollegor.

Utvärdera gemensamt

Hur gick det? Reflektera tillsammans med dina kollegor:

 • Fick ni komma till tals?
 • Blev ni hörda?
 • Hade arbetsgivaren välgrundade bedömningar?
 • Är ni nöjda med det gemensamma resultatet?
 • Fundera särskilt på om någon blivit lönediskriminerad.

Läs mer om via länkarna till höger.

Tänk långsiktigt - att gå vidare

En löneöversyn är en del i ett större sammanhang.

 • Vilka behov finns på er skola som kräver särskild kompetens och utveckling?
 • Hur skulle ni kunna fylla detta behov?
 • Vilken ny kompetens behöver ni?
 • Vilka utvecklingsinsatser behövs i övrigt på skolan?
 • Återkoppla till Lärarförbundets avdelning och till arbetsgivaren
 • Hur fungerade löneöversynen?
 • Finns det något område som inte fungerade?
 • Finns det något område som arbetsgivaren bör utveckla?

Avstämning

Arbetsgivaren lämnar förslag till nya löner och förslaget stäms av med Lärarförbundet. Man följer också upp hur löneöversynen genomförts och uppfattats. Återkoppling till styrelsen är alltså oerhört viktig!

Har du inget kollektivavtal?

Jobbar du på en skola som inte har kollektivavtal är det inte säkert att du omfattas av en årlig löneöversyn.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här