Lärarförbundet

Skolforum 31 okt - 1 nov 2016

Max Entin fanns på plats i mötesplatsen på Skolforum 2015.

Max Entin fanns på plats i mötesplatsen på Skolforum 2015.

Skolforum är en mötesplats för lärare, förskollärare, lärare i fritidshem & lärarstudenter. Den 31 oktober -1 november 2016 är Stockholmsmässan fullspäckad med seminarier, programpunkter och utställare. Du har väl bokat din biljett?

Lärarförbundet är en av arrangörerna av mässan och du träffar oss både i vår mötesplats och på flera seminarier. I mötesplatsen kommer det finnas möjlighet att vila sig, träffa kollegor, ladda mobilen och surfa på Lärarförbundets nya webbplats.

Skolforums fyra teman

Situationen i omvärlden påverkar det svenska samhället och därmed den svenska skolan. Samtidigt finns det flera aspekter av undervisningen och dess förutsättningar som alltid kan utvecklas. Programmet i år är uppbyggt kring fyra teman: Undervisningen, Samtiden, Lärmiljöerna och Människan.

Undervisningen

Undervisningen är central i skolan Temat berör frågor som bedömning, läsning, källkritik, ledarskapet, läromedel, nyanlända och digitalisering.

Samtiden

Vår samtid påverkar både själva undervisningen och förutsättningarna att bedriva den. Här ryms frågor som nyanlända, normkritik, mångkultur, yttrandefrihet och främlingsfientlighet.

Lärmiljöerna

Det fysiska rummet, tekniken och hur vi samarbetar påverkar undervisningens förutsättningar. Här erbjuds exempelvis LärmiljöLab där man kan se hur olika miljöer ger olika förutsättningar.

Människan

Hur vi mår – både lärare, skolledare och elever – påverkar möjligheterna till bra undervisning. Här lyfts till exempel hur man hantera stress, mindfulness, hur man arbetar med sin egen och sina elevers motivation och förväntningar samt hur elevhälsan kan arbeta. Dagarna med ett mingel och en talkshow – för lustens skull!

Många blir prisade

På Skolforum delas flera priser ut, bland annat Guldäpplet, Årets lärare i fritidshem, Helgepriset, och Ulla-Britta Bruuns stipendium.

Tidigare år

Vad hände förra året på Skolforum? Se bilderna här!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här