Lärarförbundet
Bli medlem

Om FN:s fjärde utvecklingsmål – god utbildning för alla

Mål 4 syftar till att garantera en utbildning av god kvalitet för alla.

Mål 4 syftar till att garantera en utbildning av god kvalitet för alla.

Syftet med målet är att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och att ge alla möjligheter till livslångt lärande.

Målet är i sin tur uppdelat i delmål, till exempel:

  • Alla barn ska ha tillgång till förskola som är förberedande för skolan.
  • Alla ska få en gratis, likvärdig utbildning av god kvalitet.
  • Alla barn och ungdomar ska lära sig att läsa och skriva.
  • Alla som går i skolan ska lära sig om hållbar utveckling, inklusive jämställdhet, mänskliga rättigheter, hållbar livsstil, icke-våld och mångfald.

Mål fyra är en del av Agenda 2030

FN:s fjärde utvecklingsmål om allas rätt till god utbildning är en viktig del av Agenda 2030 – ett dokument som år 2015 undertecknades av 193 världsledare. Här förband de sig till att uppfylla 17 globala mål senast 2030.

Även Sverige har förbundit sig att uppfylla målen.

Lärarförbundet arbetade länge för att rätten till god utbildning för alla skulle bli ett av hållbarhetsmålen, genom vårt medlemskap i organisationen Education International.

Allt om de globala målen (globalamalen.se).

Så arbetar Lärarförbundet med Agenda 2030.

  • Skapad 2015-09-25
  • Uppdaterad 2022-03-28
Frågor & Svar