Lärarförbundet
Bli medlem

Om du som lärare blir utsatt

Sexuella trakasserier är ej önskvärda uppträdande som kränker. Det kan vara svårt att ta hjälp och säga ifrån när man blir utsatt, men det är viktigt att säga ifrån och viktigt att tänka på att man är inte ensam.

Du är inte ensam och trots att det är jobbigt att säga ifrån är det väldigt viktigt att du gör det. Ta hjälp från ditt skyddsombud, din lokala avdelning, din chef eller annan person du har förtroende för. Tänk också på att det är viktigt att du säger ifrån om du ser eller hör att någon kollega blir utsatt för sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier kan vara allt ifrån ord, kommentarer, blickar eller handlingar. Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande.

Berätta för arbetsgivaren. De har en skyldighet att agera och åtgärda situationen. Om trakasserierna fortsätter och du inte får hjälp av din arbetsgivare – gör en anmälan!

  • Lägg märke till situationen. Ignorera inte din känsla, utan stanna upp och fundera; Vad hände här? Du har rätt att känna dig fysiskt och känslomässigt trygg på jobbet.
  • Säg ifrån. Sätt ord på vad som händer, till exempel: ”Du stirrar mycket på mig, det känns obehagligt, kan du vara snäll att sluta med det.”
  • Dokumentera. Om beteendet inte upphör, dokumentera vad som händer, skriv upp vad som skett och vad du gjorde. Spara sms, lappar eller e-post som känns trakasserande eller olustiga. Kom dock ihåg att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsplatsen.
  • Berätta vad som hänt för din arbetsgivare. Du kan också få hjälp av skyddsombud eller fackligt ombud. Det viktiga är att du inte ska behöva hantera konflikten ensam.
  • Anmäl. Om personen inte slutar, eller situationen eskalerar, anmäl det som hänt. I första hand måste du vända dig till din chef, om hen inte gör något för att lösa situationen kan du vända dig till Lärarförbundet Kontakt eller Diskrimineringsombudsmannen, DO. Vi uppmanar också till att anmäla alla misstänkt brottsliga handlingar till polisen

Här har vi samlat länkar för dig som vill ha mer information.

  • Skapad 2017-11-23
Frågor & Svar