Lärarförbundet
Bli medlem

Vad gäller om du blir sjuk under semestern?

Det är viktigt att du säger till din arbetsgivare direkt om du blir sjuk under semestern, så att du får ta ut din ledighet vid ett annat tillfälle. Reglerna kring sjukskrivning under semester kan variera beroende på anställningsform och kollektivavtal. Här är en sammanställning av vad som gäller.

Semesteranställd

Du som är semesteranställd lärare, förskollärare eller fritidspedagog och blir sjuk under semestern kan begära av din arbetsgivare att få byta ut semestern mot sjukskrivning. Då gäller de vanliga reglerna om sjuklön och sjukpenning. Semestern får du ta ut senare.

Ferieanställning

Här följer gemensam information för de olika avtalsområdena. (Förutom statligt anställd med ferie, se längst ned.)

Du som har ferieanställning tjänar in din ferielön under läsåret. Hur mycket det blir beror på hur mycket du har arbetat under året. Ferielönen ska du alltid ha även om du blir sjuk under sommaren.

Om du som har ferieanställning blir sjuk eller får rehabiliteringspenning från Försäkringskassan under ferieperioden behåller du den intjänade ferielönen eftersom du redan arbetat in den.

Likaså får du sjuklön från arbetsgivaren, under dag 1-14 i sjukperioden (med 20 % karensavdrag) samtidigt som du får din ferielön. Sjuklön utges endast i samband med den delen av ferien som räknas som semester. Det är olika beroende på vilket kollektivavtal som gäller, se nedan!

Efter den inledande semesterdelen betalar arbetsgivaren inte ut sjuklön men det är fortfarande möjligt att få sjukpenning från Försäkringskassan samtidigt som du har ferielön.

Du som inte kan ta ut din semesterledighet på grund av sjukdom kan, i samråd med arbetsgivaren, ta ut obetald ledighet senare.

Olika längd på feriens semesterdel

Kommunalt anställd
Arbetsgivaren betalar ut sjuklön under feriens/uppehållets semesterdel, de första 45 kalenderdagarna.

Almega Tjänsteföretagen/IDEA Skolavtalet
Arbetsgivaren betalar sjuklön under feriens semesterdel, de 35 första kalenderdagarna.

Sobona (tidigare KFS)
Arbetsgivaren betalar ut sjuklön under feriens semesterdel, de första 45 kalenderdagarna.

KFO
Arbetsgivaren betalar ut sjuklön under feriens semesterdel, de första 36 kalenderdagarna.

Statligt anställd med ferier

Enligt det statliga avtalet har du under ferietid rätt till din vanliga lön under förutsättning att du inte har varit frånvarande utan lön under terminstid mer än 45 dagar. De lagstadgade semesterdagarna anses förlagda till början av ferieperioden.

Du som byter ut din semester mot sjukledighet får istället sjuklön med 80 procent för de första 14 sjukdagarna. Därefter utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan med 80 procent samt 10 procent från arbetsgivaren, till och med den 90:e sjukdagen.

Du som på grund av sjukdom inte har kunnat få ut din avtalsenliga semester under ferien kan, om arbetsgivaren medger, ta ut semester under terminstid.

  • Skapad 2013-11-20
  • Uppdaterad 2022-07-07
Frågor & Svar