Lärarförbundet
Bli medlem

Om du inte kan ta dig till jobbet

Det finns situationer som kan göra att du blir förhindrad att ta dig till jobbet. Vad bör du göra då, och har du rätt till lön eller inte?

Om du blir förhindrad att ta dig till arbetet på grund av t ex oväder, stillastående kollektivtrafik, motorstopp på egen bil etc, vad bör du göra då?

  • Ring din arbetsgivare och förklara. Om du inte dyker upp på jobbet och inte hör av dig är det olovlig frånvaro.
  • Resonera om hur ni ska göra – det kanske går att utföra arbete hemifrån.
  • Oftast går situationen att lösa, men om chefen kräver att du tar ut en semesterdag eller vill göra ett löneavdrag, tag kontakt med ditt ombud eller din lokalavdelning. De behöver se över om det finns något lokalt tecknat gällande dessa situationer. Det är bra om lokalavdelningen diskuterar med arbetsgivaren hur de ska gå tillväga och eventuellt tecknar ett lokalt dokument över vad som ska gälla i dessa situationer.

Vad säger lagen om rätten till lön?

Om arbetsgivaren är skyldig att betala dig lön eller inte beror på om du som anställd står till förfogande för arbete eller inte. En anställd som är frånvarande eller förhindrad att utföra sitt arbete till följd av väder/trafikkaos etc står inte till förfogande och har alltså inte rätt till lön. Den anställde och arbetsgivaren kan förstås komma överens om att kvitta frånvaron mot innestående tid.

  • Skapad 2018-03-02
  • Uppdaterad 2021-01-02
Frågor & Svar