Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Om din utbildningsverksamhet läggs ut på entreprenad

Om du är anställd i en kommun som valt att upphandla den utbildningsverksamhet du arbetar i leder det till att den går på entreprenad när det rör sig om utomstående företag, och intraprenad när de anställda tar över sin verksamhet. Vi ger dig koll på dina rättigheter vid såna tillfällen.

Att upphandla verksamheter för att låta dessa drivas utanför kommunen har under senare år varit vanligt bland annat för Sfi och kommunal vuxenutbildning.

När kommunen bestämt sig för att genomföra en upphandling är det därför viktigt att Lärarförbundet är med och påverkar och bevakar att allt går rätt till.

Vilka verksamheter kan upphandlas?

De verksamheter som kan upphandlas är kommunal vuxenutbildning, Sfi, särskild utbildning för vuxna, förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I grund- och gymnasieskolan kan man bara upphandla sådant som inte är undervisning, till exempel skolmåltider och skolskjuts. Inom gymnasieskolan finns dock möjlighet att upphandla undervisning i karaktärsämnen med yrkes- eller estetisk profil.

Vad gäller vid en upphandling?

Även om din kommun väljer att upphandla den verksamhet där du arbetar är det fortfarande kommunen som är huvudman för utbildningen.

Det är fortfarande skollagen som gäller. Utöver det gäller också andra lagar, till exempel lagen om anställningsskydd, (LAS), medbestämmandelagen (MBL) och lagen om offentlig upphandling (LOU).

Dina rättigheter

Huvudansvaret för utbildningen är alltså fortfarande kommunens, men efter att kommunen valt anordnare kan det få konsekvenser för dig i din anställning. Som en följd av att kommunen överlåter delar av eller hela verksamheten kan det uppstå en situation som vanligen benämns övergång av verksamhet. Detta innebär normalt att du som anställd erbjuds ett byte av arbetsgivare, genom att gå över till entreprenören från din kommunala anställning. Denna övergång är frivillig för dig och kan ha betydelse för din anställning, vare sig du väljer att stanna kvar eller byta arbetsgivare.

Som exempel finns skillnader rörande din rätt som att uttala dig utifrån din yttrandefrihet. Skillnaderna innebär att du, då du inte längre är kommunanställd, i första hand omfattas av den så kallade lojalitetsplikten mot din nya privata arbetsgivare.

Det är viktigt att du har en fortlöpande kontakt med förbundet för att se hur dina val kan komma att påverka din fortsatta anställning, rättigheter och förmåner.

Hur går upphandlingen till?

Om du hör talas om att det finns planer på att upphandla den verksamhet där du arbetar - kontakta Lärarförbundet direkt. Vi kan då tillsammans bevaka och påverka upphandlingsprocessen.

En förklaring kring de faser en upphandling genomgår och vad det kan innebära för dig kan enkelt beskrivas så här:

Upphandlingen steg för steg Vad innebär det för dig?
Initialt fattas ett politiskt beslut om att upphandla berörd skolverksamhet Din avdelning kallar till ett medlemsmöte. Om du inte hör något – ta kontakt med dem.
Förhandlingar inleds.
Ett förfrågningsunderlag utarbetas.
Anbuden granskas. Entreprenörernas anbud gås igenom.
Ett anbud accepteras. Avtal upprättas rörande övertagandet av verksamheten.
Förhandlingar om verksamhetsövergång inleds. Fackliga förhandlingar där dina rättigheter bevakas.
Förhandlingarna avslutas och anställningar kvarstår eller övergår till ny arbetsgivare. Viktigt att du har klart för dig vad en övergång till ny arbetsgivare innebär för dig.
Entreprenaden/Intraprenaden startar. Verksamheten upphör normalt inte under tiden utan fortgår under hela perioden.
Arbetsbristförhandlingar i kommunen inleds. Eftersom verksamheten har upphört inom kommunen uppstår en arbetsbrist för de anställda som har valt att stanna kvar i kommunen.
Arbetsbristförhandlingarna avslutas och eventuella uppsägningar vidtas. Kan inte kommunen erbjuda några andra arbeten sägs övertaliga upp från sitt arbete.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar