Lärarförbundet
Bli medlem

Om din sjukpenning dras in

Får du som är lärare besked om att din sjukpenning kommer dras in är det viktigt att du agerar på en gång.

Får du besked från Försäkringskassan att din sjukpenning kommer dras in är det viktigt att du agerar snabbt. Du riskerar annars att din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, nollas.

Gör så här om din sjukpenning dras in

 1. Vi rekommenderar att den som får ett besked (helst redan vid förhandsbeskedet) om indragen sjukpenning från Försäkringskassan kontaktar Lärarförbundet för hjälp och stöd. 0770-33 03 03.
 2. Ta direkt kontakt med Försäkringskassan om du anser att beslutet är felaktigt. Du kan naturligtvis be att få ditt ärende omprövat eller överklaga beslutet. Diskutera med din läkare och be om ett nytt medicinskt underlag som du sedan använder i din begäran om omprövning.
 3. Även om du anser att beslutet är felaktigt och har för avsikt att överklaga, ta omedelbart kontakt med din arbetsgivare och meddela att du kommer att återgå i arbete första arbetsdagen efter att sjukpenningen upphört.
 4. Om beskedet gäller retroaktivt måste du senast nästa vardag, efter det du fått ett beslut om indragen sjukpenning, inställa dig hos din arbetsgivare.
 5. Är du anställd av kommun eller landsting så går det att ansöka hos AFA om en ny kollektivavtalad försäkringsförmån, AGS-KL-förmån, Läs mer och ansök här! Särskild AGS-KL-förmån Observera att du måste anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att skydda din SGI, se nedan!
 6. Om det inte är möjligt för dig att återgå i arbete, anmäl dig (samma dag som sjukpenningen upphör) som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Om du inte anmäler dig till Arbetsförmedlingen eller återgår i arbete, riskerar du att din sjukpenninggrundande inkomst sänks.
 7. Observera att du måste anmäla dig som aktivt arbetssökande, på Arbetsförmedlingen, för att din SGI ska skyddas.

Regler för sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Det här är några av de regler som finns kring den sjukpenninggrundande inkomsten:

 • När din sjukpenning dras in eller avslutas måste du antingen återgå i arbete eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen senast dagen efter att sjukpenningen upphört, för att behålla din SGI. Observera att detta även gäller om du ansöker särskild AGS-KL förmån!
 • Under den tid du uppbär sjukpenning eller föräldrapenning behåller du din SGI. Du som har rätt till föräldrapenning garanteras SGI tills det att barnet har fyllt ett år.
 • SGI för dig som är arbetslös samordnas med a-kassenivån. Du kan aldrig få högre sjukpenning än a-kasseersättning.

Hur får du tillbaka din SGI om den sänkts?

Du kan – något förenklat - få tillbaka din SGI när du återgår i tjänst och kan förväntas vara i tjänst i den omfattningen under de följande sex månaderna.

Kommentarer:

Lena
Lena Genberg

Tala då om för mig hur jag skyddar min SGI efter att jag fyllt 65 år o inte har rätt till A-kassa?!

 • Skapad 2017-10-18 20:58
Lena

Om Lena Genberg

Hej! Här har ni en pensionär sedan juli 2019. Senaste halvåret har jag mest varit lat men blandar med lite renovering av mitt föräldrahem i Jämtland. Jag hade aldrig förstått vad skönt det är att få rå sin egen tid efter 27 år som facklig på heltid och 47 år totalt. Men jag har njutit av varje dag sen jag slutade. Klart att man saknar sina kollegor men inte själva jobbet.

Hans
Hans Flygare
Svar till Lena Genberg

Hej Lena!
Rätten att få behålla din SGI i samband med att du fyller 65 år beror på vilket SGI-skydd som är aktuellt. Det är olika regler om det beror på sjukdom eller om det beror på arbetslöshet. Kontakta Försäkringskassan och ställ frågan utifrån just din situation. Du kan också läsa mer om detta i Försäkringskassans vägledning "sjukpenninggrundande inkomst" 8.8.10 s.245
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/2bc02dfd-50a2-45b2-9fe1-8c47a89d3e59/vagledning_2004_05.pdf?MOD=AJPERES

 • Skapad 2017-10-19 15:42

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar